Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5415
Title: Оцінювання рівня організації військово-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти
Other Titles: Оценка уровня организации военно-патриотического воспитания в учреждении общего среднего образования
Assessment of the level of organization of military-patriotic education in a general secondary education institution
Authors: Хохлов, І. Ю.
Хохлов, И. Ю.
Khokhlov, I.
Keywords: військово-патріотичне виховання
заклади загальної середньої освіти
учні
военно-патриотическое воспитание
учреждения общего среднего образования
ученики
military-patriotic education
general secondary education institutions
students
Issue Date: 11-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Хохлов І. Ю. Оцінювання рівня організації військово-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти / І. Ю. Хохлов // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 86–84.
Abstract: У даній статті автором досліджено окремі аспекти військово-патріотичного виховання та його якість в закладі загальної середньої освіти. В данной статье автором исследованы отдельные аспекты военно-патриотического воспитания и его качество в учреждении общего среднего образования. In this article the author investigates certain aspects of military-patriotic education and its quality in the institution of general secondary education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5415
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хохлова І. Ю. .pdf765.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.