Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5404
Title: Жанрові особливості роману вікторіанської доби
Other Titles: Жанровые особенности романа викторианской эпохи
Genre features of the victorian novel
Authors: Ігнатьєва, К.
Игнатьева, Е.
Ihnatieva, K.
Keywords: вікторіанська доба
реалістичний роман
магiстерськi роботи
викторианская эпоха
реалистический роман
магистерские работы
victorian era
realistic novel
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Citation: Ігнатьєва К. Жанрові особливості роману вікторіанської доби / К. Ігнатьєва / Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 31– 32 .
Abstract: В статтi розглянуто жанрові особливості роману вікторіанської доби. Вікторіанська література значно вплинула не лише на подальший розвиток літературної традиції Великої Британії, а й на формування сучасної суспільної моралі. Герої вікторіанських романів є уособленням справжнього вікторіанця, носія вікторіанських цінностей. Їм притаманне почуття обов’язку, терпіння, працьовитість, добропорядність, повага до сімейних цінностей. В статье рассмотрены жанровые особенности романа викторианской эпохи. Викторианская литература оказала значительное влияние не только на дальнейшее развитие литературной традиции Великобритании, но и на формирование современной общественной морали. Герои викторианских романов является олицетворением настоящего викторианца, носителя викторианских ценностей. Им присуще чувство долга, терпение, трудолюбие, добропорядочность, уважение к семейным ценностям. This article examines the genre features of the Victorian era novel. Victorian literature had a significant impact not only on the further development of the literary tradition in Britain, but also on the formation of modern public morality. The heroes of Victorian novels are the epitome of a true Victorian, the bearer of Victorian values. They are characterised by a sense of duty, patience, hard work, integrity and respect for family values.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5404
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.