Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlibekiroğlu, S.-
dc.contributor.authorАлібекіроглу, С.-
dc.contributor.authorАлибекироглу, С.-
dc.date.accessioned2021-06-04T09:56:01Z-
dc.date.available2021-06-04T09:56:01Z-
dc.date.issued2021-03-19-
dc.identifier.citationAlibekiroğlu S. Negative Effects of the COVID-19 Pandemic on Teaching Turkishi as a Foreign Language / S. Alibekiroğlu // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 74–78.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5287-
dc.description.abstractThe article states that students who study Turkish as a foreign language cannot learn many elements of nonverbal language remotely. For this reason, the language learned, whether native or foreign language, remains untended when it is not supported by nonverbal language elements such as gestures and facial expressions. This situation is actually a negative factor for those who study both native and foreign languages. У статті зазначено, що студентам, які вивчають турецьку мову як іноземну не вдається вивчити багато елементів невербальної мови дистанційно. З цієї причини вивчена мова, будь то рідна чи іноземна мова, залишається не на рівні, коли вона не підтримується невербальними елементами мови, такими як жести та міміка. Ця ситуація насправді є негативним фактором для тих, хто вивчає як рідну, так і іноземну мову. В статье говорится, что студенты, изучающие турецкий как иностранный, не могут дистанционно выучить многие элементы невербального языка. По этой причине изучаемый язык, будь то родной или иностранный, остается без внимания, если он не поддерживается невербальными языковыми элементами, такими как жесты и мимика. Эта ситуация на самом деле является негативным фактором для тех, кто изучает как родной, так и иностранный языки.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectturkishi languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectnon-verbal languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance teachinguk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectverbal language elementsuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецька моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectневербальна моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectспілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсловесні мовні елементиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецкий языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectневербальный языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсловесные языковые элементыuk_UA.UTF-8
dc.titleNegative Effects of the COVID-19 Pandemic on Teaching Turkishi as a Foreign Languageuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНегативні наслідки пандемії COVID-19 на викладання турецької як іноземної мовиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНегативные последствия пандемии COVID-19 на преподавание турецкого как иностранного языкаuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alibekiroğlu Sertan. Negative Effects of the COVID-19 Pandemic....pdf614.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.