Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5287
Title: Negative Effects of the COVID-19 Pandemic on Teaching Turkishi as a Foreign Language
Other Titles: Негативні наслідки пандемії COVID-19 на викладання турецької як іноземної мови
Негативные последствия пандемии COVID-19 на преподавание турецкого как иностранного языка
Authors: Alibekiroğlu, S.
Алібекіроглу, С.
Алибекироглу, С.
Keywords: turkishi language
non-verbal language
distance teaching
communication
verbal language elements
турецька мова
невербальна мова
дистанційне навчання
спілкування
словесні мовні елементи
турецкий язык
невербальный язык
дистанционное обучение
общение
словесные языковые элементы
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Alibekiroğlu S. Negative Effects of the COVID-19 Pandemic on Teaching Turkishi as a Foreign Language / S. Alibekiroğlu // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 74–78.
Abstract: The article states that students who study Turkish as a foreign language cannot learn many elements of nonverbal language remotely. For this reason, the language learned, whether native or foreign language, remains untended when it is not supported by nonverbal language elements such as gestures and facial expressions. This situation is actually a negative factor for those who study both native and foreign languages. У статті зазначено, що студентам, які вивчають турецьку мову як іноземну не вдається вивчити багато елементів невербальної мови дистанційно. З цієї причини вивчена мова, будь то рідна чи іноземна мова, залишається не на рівні, коли вона не підтримується невербальними елементами мови, такими як жести та міміка. Ця ситуація насправді є негативним фактором для тих, хто вивчає як рідну, так і іноземну мову. В статье говорится, что студенты, изучающие турецкий как иностранный, не могут дистанционно выучить многие элементы невербального языка. По этой причине изучаемый язык, будь то родной или иностранный, остается без внимания, если он не поддерживается невербальными языковыми элементами, такими как жесты и мимика. Эта ситуация на самом деле является негативным фактором для тех, кто изучает как родной, так и иностранный языки.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5287
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alibekiroğlu Sertan. Negative Effects of the COVID-19 Pandemic....pdf614.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.