Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндрусенко, Л.-
dc.contributor.authorДементєєва, Я.-
dc.contributor.authorДементеева, Я.-
dc.contributor.authorAndrusenko, L.-
dc.contributor.authorDementieeva, I.-
dc.date.accessioned2021-06-02T08:59:21Z-
dc.date.available2021-06-02T08:59:21Z-
dc.date.issued2021-05-13-
dc.identifier.citationАндрусенко Л. Ефективність дистанційного навчання з анатомії школярів Харківської загальноосвітньої школи № 58 / Л. Андрусенко, Я. Дементєєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 4–5.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5254-
dc.description.abstractУ статті розглянуто сучасні засоби інформаційних технологій, які дозволяють апробувати різноманітні методики використання комп'ютерних засобів при навчанні біології для розвитку дослідницьких умінь, підвищення якості навчання, контролю знань учнів, самостійної і домашньої роботи. Отже, особливої ролі дистанційні технології набувають при викладанні природознавчих наук, оскільки у найзагальнішому розумінні об'єктом її вивчення є навколишнє природне середовище. Освітній процес гостро потребує використання наочного матеріалу, динамічного та безперервного пошуку інформації. В статье рассмотрены современные средства информационных технологий, которые позволяют апробировать различные методики использования компьютерных средств при обучении биологии для развития исследовательских умений, повышение качества обучения, контроля знаний учащихся, самостоятельной и домашней работы. Таким образом, дистанционные технологии приобретают особую роль при преподавании естественных наук, поскольку в самом общем смысле объектом ее изучения является окружающая природная среда. Образовательный процесс остро нуждается в использовании наглядного материала, динамического и непрерывного поиска информации. The article considers modern means of information technology, which allow to test various methods of using computer tools in teaching biology to develop research skills, improve the quality of education, control of students' knowledge, independent and homework. Thus, remote technologies acquire a special role in the teaching of natural sciences because in the most general sense the object of its study is the environment. The educational process urgently requires the use of visual material, dynamic and continuous search for information.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвивчення анатоміїuk_UA.UTF-8
dc.subjectшколяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectизучение анатомииuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкольникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectstudy of anatomyuk_UA.UTF-8
dc.subjectschoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З АНАТОМІЇ ШКОЛЯРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 58uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО АНАТОМИИ ШКОЛЬНИКОВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 58uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeEFFICIENCY OF DISTANCE LEARNING IN ANATOMY OF SCHOOLCHILDREN OF KHARKIV SECONDARY SCHOOL № 58uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра зоологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.