Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5208
Title: Використання таксономії Блума для розвитку критичного мислення першокурсників на заняттях з іноземної мови
Other Titles: Использование таксономии Блума для развития критического мышления первокурсников на занятиях иностранного языка
Authors: Полянська, К.
Полянская, Е.
Polyanska, К.
Keywords: англійська мова
таксономія
Блум Б.
критичне мислення
магістерські роботи
английский язык
таксономия
Блум Б.
критическое мышление
магистерские работы
English
taxonomy
Bloom B.
critical thinking
master's works
Issue Date: 15-Jun-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Полянська К. Використання таксономії Блума для розвитку критичного мислення першокурсників на заняттях з іноземної мови / К. Полянська // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 69.
Abstract: У статті проаналізовано, що використання таксономії Блума під час проведення занять дозволить досягти поставленої мети – розвитку критичного мислення першокурсників, і дасть кожному студенту можливість продемонструвати свої знання по темі, що вивчається, піддати сумніву певні твердження, скорегувати переконання і сформувати нове розуміння. В статье проанализировано, что использование таксономии Блума при проведении занятий позволит достичь поставленной цели - развития критического мышления первокурсников, и даст каждому студенту возможность продемонстрировать свои знания по изучаемой теме, подвергнуть сомнению определенные утверждения, скорректировать убеждения и сформировать новое понимание. The article analyzes that the use of Bloom's taxonomy during classes will achieve the goal - the development of critical thinking of freshmen, and will give each student the opportunity to demonstrate their knowledge on the topic being studied, to question certain statements, to correct beliefs and form a new understanding.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5208
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.