Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДовбня, О. В.-
dc.contributor.authorDovbnia, O.-
dc.date.accessioned2021-05-28T08:50:15Z-
dc.date.available2021-05-28T08:50:15Z-
dc.date.issued2020-11-20-
dc.identifier.citationДовбня О. В. Булінг як соціальна проблема серед підлітків / О. В. Довбня // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 113–114.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5178-
dc.description.abstractУ статті розглянуто булінг, він пов᾽язан із застосуванням силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на тих, хто не може чинити опір, панування, влада над людиною, або агресія. Пошук нових технологій попередження виникнення булінгу у дитячому колективі – є однією з провідних задач соціального працівника. В статье рассмотрен буллинг, он связан с применением силовых методов или психологического давления с помощью угроз, сознательно направленных на тех, кто не может сопротивляться, господство, власть над человеком, или агрессия. Поиск новых технологий предупреждения возникновения буллинга в детском коллективе – одна из ведущих задач социального работника. The article deals with bullying, it is related to the use of force or psychological pressure through threats deliberately aimed at those who cannot resist, domination, power over a person, or aggression. Finding new techniques to prevent bullying in children is one of the leading tasks of a social worker.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбулінгuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна проблемаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбуллингuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная проблемаuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectbullyinguk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial problemuk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleБУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЕРЕД ПІДЛІТКІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeБУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeBULLYING AS A SOCIAL PROBLEM AMONG ADOLESCENTSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довбня О.В. БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНА.pdf580.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.