Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5066
Title: Репетиторство: проблеми функціонування та особливості регулювання в Україні
Other Titles: Репетиторство: проблемы функционирования и особенности регулирования в Украине
Tutoring: problems of functioning and features of regulation in Ukraine
Authors: Леонтьєва, М. Д.
Леонтьева, М. Д.
Leontieva, М.
Keywords: освіта
репетиторство
реалізація освітнього процесу
ліцензія
образование
репетиторство
реализация образовательного процесса
студенческие работы
education
tutoring
implementation of the educational process
license
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Леонтьєва М. Д. Репетиторство: проблеми функціонування та особливості регулювання в Україні / М. Д. Леонтьєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–86.
Abstract: Оскільки в даний час відсутні стандарти щодо надання послуг репетиторами, цей вид діяльності в цілому вільний від вимог, регламентацій, стандартів і безумовно, від державного контролю. В статті зазначено, що діяльність з надання додаткових освітніх послуг (репетиторство) повинна підлягати обов'язковому ліцензуванню. Поскольку в настоящее время отсутствуют стандарты предоставления услуг репетиторами, этот вид деятельности в целом свободен от требований, регламентаций, стандартов и безусловно, от государственного контроля. В статье указано, что предоставление дополнительных образовательных услуг (репетиторство) должно подлежать обязательному лицензированию. As there are currently no standards for the provision of services by tutors, this type of activity is generally free from requirements, regulations, standards and, of course, from state control. The article states that the activity of providing additional educational services (tutoring) should be subject to mandatory licensing.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5066
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Леонтьєва М. Д. Репетиторство.pdf740.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.