Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 115.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПИСАННЯ АБЗАЦУ ЯК СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО ТЕКСТУОдегова, Н. М.
2014ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СМЕРТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ НАЗВАМИ ПОНЯТЬ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУОмельяненко, О. В.
2016КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ)Шухова, О. О.
2016MAIN TYPES OF INFORMAL PLACE NAMES IN THE USA: A MOTIVATIONAL PERSPECTIVEZosimova, O. V.
2016ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІКаминін, І. М.; Тучина, Н. В.
2011Поетичний синтаксис Юрія Левітанського: реалізація принципу кінематографічностіКолода, Д. В.
2015ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЯК СТИЛЕУТВОРЮВАЛЬНА ДОМІНАНТА ЛИСТІВ М. КУЛІША ДО ДРУЖИНИНевська, Ю. В.
2016ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В ТЕКСТАХ ДИСКУРСУ ЖАХІВСазонова, Я. Ю.
2016ЯЗЫКОВЫЕ СИГНАЛЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В «ПОВЕСТИ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» Н. В. ГОГОЛЯЮрьева, Ж. А.
2016-05-19REVISITING THE ENGLISH TEACHER’S CLASSROOM LANGUAGE IN TERMS OF THE LEARNER-CENTRED APPROACHOdegova, N. N.; Одегова, Н. М.; Одегова, Н. Н.