Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4972
Title: Сценічне перевтілення у процесі створення художнього образу вокального твору
Other Titles: Сценическое перевоплощение в процессе создания художественного образа вокального произведения
Stage reincarnation in the process of creating an artistic image of a vocal work
Authors: Белоєнко, О. В.
Белоенко, Е. В.
Beloienko O.
Keywords: художній образ
сценічне перевтілення
музикант виконавець
вокальний твір
художественный образ
сценическое перевоплощение
музыкант исполнитель
вокальное произведение
artistic image
stage reincarnation
musician-performer
vocal work
студентські роботи
студенческие работы
student work
Issue Date: 22-Oct-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Белоєнко О. В. Сценічне перевтілення у процесі створення художнього образу вокального твору / О. В. Белоєнко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 125–128.
Abstract: У статті проаналізовано наукові праці, присвячені проблемі формування творчого перевтілення виконавця в процесі створення сценічного образу. Визначено фактори, які впливають на успішність втілення виконавцем сценічного образу вокального твору. В статье проанализированы научные труды, посвященные проблеме формирование творческого перевоплощения исполнителя в процессе создания сценического образа. Определены факторы, влияющие на успешность реализации исполнителем сценического образа вокального произведения. The article analyzes the scientific works devoted to the problem of forming a creative reincarnation of the performer in the process of creating a stage image. The factors influencing the success of the performance of the stage image of a vocal work by the performer are determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4972
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Белоєнко О. В. Сценічне перевтілення.pdf355.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.