Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4845
Title: Описи інтер’єру в романі Д. Лондона «Мартін Іден»
Other Titles: Описания интерьера в романе Д. Лондона «Мартин Иден»
Descriptions of the interior in D. London's novel "Martin Eden"
Authors: Коробка, В.
Korobka, V.
Keywords: інтер’єр
опис
лінгвістика тексту
студентські роботи
интерьер
описание
лингвистика текста
студенческие работы
interior
description
text linguistics
student works
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Коробка В. Описи інтер’єру в романі Д. Лондона «Мартін Іден» / В. Коробка // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 45–46.
Abstract: Стаття присвячена вивченню мовних особливостей одного з трьох видів композиційно-мовленнєвої форми «опис» – опису закритого простору (інтер’єру) – і виконується в руслі новітніх пошуків у галузі лінгвістики тексту. Матеріалом дослідження стали 30 фрагментів описових контекстів – описів інтер’єру роману (конструкції, меблі, декор, аксесуари) у романі американського письменника Джека Лондона «Мартін Іден». Статья посвящена изучению языковых особенностей одного из трех видов композиционно-речевой формы «описание» – описания закрытого пространства (интерьера) – и выполняется в русле новейших поисков в области лингвистики текста. Материалом исследования стали 30 фрагментов описательных контекстов – описаний интерьера романа (конструкции, мебель, декор, аксессуары) в романе американского писателя Джека Лондона «Мартин Иден». The article is devoted to the study of linguistic features of one of the three types of compositional-speech form "description"– the description of a closed space (interior) – and is performed in line with the latest research in the field of text linguistics. The study was based on 30 fragments of descriptive contexts – descriptions of the novel's interior (constructions, furniture, decor, accessories) in the novel by American writer Jack London "Martin Eden".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4845
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.