Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХлєбнікова, Т. М.-
dc.contributor.authorХлебникова, Т. Н.-
dc.contributor.authorKhlebnikovа, Т.-
dc.contributor.authorГригораш, В. В-
dc.contributor.authorGrygorash, V.-
dc.date.accessioned2021-04-22T10:02:39Z-
dc.date.available2021-04-22T10:02:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationХлєбнікова Т. М. Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу / Т. М. Хлєбнікова, В. В. Григораш // Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму, Київ-Харків, 25-27 берез. 2020 р. ; / Укр. інж. -пед. акад. ; [упор. М. Л. Ростока; редкол.: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек та ін.]. Харків : Мадрид, 2020. – Вип. 2. – С. 135–136.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840-
dc.description.abstractСистемоутворюючою якістю особистості є суб'єктність, тому організація особистісно зорієнтованого навчання має будуватися на основі індивідуальної освітньої програми, яка враховує соціально-педагогічний досвід особистості в процесі навчання і сприяє реалізації рівневої стратегії, диференціації та індивідуалізації, що забезпечує ефективність у виборі змісту, методів і форм навчання. Системообразующим качеством личности является субъектность, поэтому организация личностно ориентированного обучения должна строиться на основе индивидуальной образовательной программы, которая учитывает социально-педагогический опыт личности в процессе обучения и способствует реализации уровневой стратегии, дифференциации и индивидуализации, обеспечивает эффективность в выборе содержания, методов и форм обучения. The system-forming quality of the personality is subjectivity, therefore, the organization of personality-oriented learning should be based on an individual educational program, which takes into account the socio-pedagogical experience of the individual in the learning process and contributes to the implementation of the level strategy, differentiation and individualization, ensures efficiency in the choice of content, methods and forms of education.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherУкраїнська інженерно-педагогічна академіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісно зорієнтоване навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуб'єктністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуб'єктний досвідuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-педагогічний досвідuk_UA.UTF-8
dc.subjectличностно ориентированное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубъектностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубъектный опытuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-педагогический опытuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal-oriented learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectsubjective experienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocio-pedagogical experienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividual educational programuk_UA.UTF-8
dc.titleОрганізація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОрганизация обучения в условиях последипломного образования на основе личностно ориентированного подходаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOrganization of training in the conditions of postgraduate education based on a personality-oriented approachuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.