Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧерновол-Ткаченко, Р. І.-
dc.contributor.authorЧерновол-Ткаченко, Р. И.-
dc.contributor.authorChernovol-Tkachenko, R.-
dc.date.accessioned2021-04-22T09:35:27Z-
dc.date.available2021-04-22T09:35:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЧерновол-Ткаченко Р. І. Технологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти : матеріали методологіч. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлєбнікової ]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 70–74.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4839-
dc.description.abstractУ статті розглядається технологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освіти. Технологія – це система методів, засобів і прийомів управління, орієнтованих на якісні зміни в організації. Доцільно обрана технологія оцінювання річного плану забезпечує не поверховий погляд на його зміст, а дозволяє втілити наявність чіткого зв`язку між державним (соціальним) замовленням на освіту і системою оцінювання педагогічної діяльності закладу освіти, своєчасно ліквідувати прогалини у представленому на розгляд проекті. В статье рассматривается технология оценивания годового плана учреждения общего среднего образования. Технология - это система методов, средств и приемов управления, ориентированных на качественные изменения в организации. Целесообразно выбранная технология оценки годового плана обеспечивает не поверхностный взгляд на его содержание, а позволяет воплотить наличие четкой связи между государственным (социальным) заказом на образование и системой оценивания педагогической деятельности учебного заведения, своевременно ликвидировать пробелы в представленном на рассмотрение проекте. The article considers the technology of evaluation of the annual plan of the general secondary education institution. Technology is a system of methods, tools and techniques of management, focused on qualitative changes in the organization. Properly selected technology for evaluating the annual plan does not give a superficial idea of its content, but allows for a clear link between the state (social) order for education and the system of evaluation of pedagogical activities of educational institutions, timely eliminate gaps in the project.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectцільова спрямованістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпланuk_UA.UTF-8
dc.subjectструктура річного плануuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectцелевая направленностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпланuk_UA.UTF-8
dc.subjectструктура годового планаuk_UA.UTF-8
dc.subjectруководительuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебное заведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologyuk_UA.UTF-8
dc.subjecttarget orientationuk_UA.UTF-8
dc.subjectplanuk_UA.UTF-8
dc.subjectstructure of the annual planuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe headuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.titleТехнологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТехнология оценивания годового плана учреждения общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTechnology of evaluation of the annual plan of the institution secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.