Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДенисова, Г. Ю.-
dc.contributor.authorDenysova, H.-
dc.date.accessioned2021-04-19T13:28:46Z-
dc.date.available2021-04-19T13:28:46Z-
dc.date.issued2020-05-14-
dc.identifier.citationДенисова Г. Ю. Використання мобільних технологій для організації діяльності учня з особливими освітніми потребами / Г. Ю. Денисова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.17–18.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4773-
dc.description.abstractУ статті розглянуто розвиток дітей з розладом аутистичного спектру. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній освіті дозволяє зменшити вплив таких факторів, як страх перед спілкуванням з оточуючими, проблема з розумінням та засвоєнням матеріалу, який викладається на уроці. Оскільки діти з аутизмом достатньо добре володіють цифровою технікою, то доцільно використовувати електронний персональний розклад, в такому випадку учень в будь-який час буде мати змогу подивитися інформацію щодо наступного його виду діяльності (заняття, прогулянки, уроки) або будь-якої іншої події. В статье рассматривается развитие детей с расстройством аутистического спектра. Использование информационных и коммуникационных технологий в инклюзивном образовании снижает влияние таких факторов, как страх общения с другими, проблемы понимания и усвоения материала, преподаваемого на уроке. Поскольку дети с аутизмом хорошо владеют цифровыми технологиями, рекомендуется использовать личное электронное расписание, и в этом случае ученик в любое время сможет просмотреть информацию о следующем его виде деятельности (занятия, прогулки, уроки) или о любом другом мероприятие. The article considers the development of children with autism spectrum disorder. The use of information and communication technologies in inclusive education reduces the influence of such factors as fear of communicating with others, the problem of understanding and mastering the material presented in the lesson. Because children with autism are well versed in digital technology, it is advisable to use an electronic personal schedule, in which case the student will be able to view information about their next activity (class, walk, lesson) or any other event at any time.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмобільні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізація діяльності учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectособливі освітні потреби учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectаутизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмобильные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизация деятельности учащихсяuk_UA.UTF-8
dc.subjectособые образовательные потребности учащихсяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectmobile technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganization of students' activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecial educational needs of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectautismuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeUSE OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR ORGANIZATION OF STUDENT ACTIVITIES WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Денисова Г. Ю. Використання мобільних технологій.pdf514.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.