Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/465
Title: Мультикультурність та мультикультуралізм: західний досвід теоретичного осмислення
Authors: Култаєва, М. Д.
Keywords: мультикультуралізм
мультикультурність
міжкультурні взаємовідносини
соціокультурні контексти
мультикультурализм
мультикультурность
межкультурные взаимоотношения
социокультурные контексты
multiculturalism
intercultural relations
sociocultural contexts
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Култаєва М. Д. Мультикультурність та мультикультуралізм: західний досвід теоретичного осмислення / М. Д. Култаєва // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 4–13.
Abstract: У статті розглядаються теоретичні засади мультикультуралізму, узагальнено західний досвід осмислення феномену мультикультурності та соціальної релевантності ідеології мультикультуралізму. Зроблено висновок, що мультикультурність у сучасних соціокультурних контекстах може мати непередбачувані форми прояву і самоствердження. Через це ідеологія мультикультуралізму має постійно оновлювати свій методологічний арсенал і виходити за межі своєї інструментальності. Цей досвід доцільно адаптувати до українських реалій. В статье рассматриваются теоретические основы мультикультурализма, обобщен западный опыт осмысления феномена мультикультурности и социальной релевантности идеологии мультикультурализма. Сделан вывод, что мультикультурность в современных социокультурных контекстах может иметь непредсказуемые формы проявления и самоутверждения. Поэтому идеология мультикультурализма должна постоянно обновлять свой методологический арсенал и выходить за пределы своей инструментальности. Этот опыт целесообразно адаптировать к украинским реалиям.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/465
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Култаєва.pdf108.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.