Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТемченко, О. В.-
dc.contributor.authorTemchenko, О. В.-
dc.date.accessioned2021-04-08T12:41:17Z-
dc.date.available2021-04-08T12:41:17Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationТемченко О. В. Інноваційна компетентність керівника закладу освіти як складова його інноваційної культури / О. В. Темченко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: кол. моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [ за заг. ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко]. – Тернопіль : ТИПУ, 2020. – С. 249–262.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-595-078-4-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4589-
dc.description.abstractМодернізація освіти в Україні сьогодні, як ніколи, актуалізує проблему розвитку управлінської компетентності керівника освітнього закладу. Ефективного функціонування освітньої установи недостатньо для того, щоб бути конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг. Нові виклики суспільства вимагають від закладів освіти постійного розвитку. Одним із засобів чого є впровадження інновацій в систему роботи закладу освіти. Модернизация образования в Украине сегодня, как никогда, актуализирует проблему развития управленческой компетентности руководителя образовательного заведения. Эффективного функционирования образовательного учреждения недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. Новые вызовы общества требуют от учебных заведений постоянного развития. Одним из средств чего является внедрение инноваций в систему работы образовательного учреждения. Modernization of education in Ukraine today is more relevant than ever the problem of developing the managerial competence of the head of education institution. The effective functioning of an educational institution is not enough to be competitive in the market of educational services. New challenges of society demand from educational institutions of constant development. One of the means of which is the introduction of innovations in the system of educational institutions.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівник закладу освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectруководитель учреждения образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjecthead of an educational institutionuk_UA.UTF-8
dc.titleІнноваційна компетентність керівника закладу освіти як складова його інноваційної культуриuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнновационная компетентность руководителя учебного заведения как составляющая его инновационной культурыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInnovative competence of the head of an educational institution as a component of its innovative cultureuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.