Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4532
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОРИТМІЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
FEATURES OF CONDUCTING LOGORITHMIC LESSONS WITH PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH GENERAL LEVEL III SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Authors: Біляніна, В. М.
Билянина, В. Н.
Bilianina, V.
Keywords: логоритмічні заняття
темп
ритм
діти з загальним недорозвитком мовлення
магістерські роботи
логоритмические занятия
дети с общим недоразвитием речи
магистерские работы
logo-rhythmic activities
pace
rhythm
children with general speech underdevelopment
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Біляніна В. М. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня / В. М. Біляніна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 24–29.
Abstract: У статті розглядаються особливості проведення логоритмічних занять в процесі корекції та формування мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. В статье рассматриваются особенности проведения логоритмических занятий в процессе коррекции и формирования речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. The article discusses the features of conducting logorhythmic classes in the process of correction and formation of speech in older preschool children with OHP level III.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4532
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.