Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4483
Title: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF DUAL EDUCATION IN THE INSTITUTION OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION
Authors: Ростовська, В. І.
Ростовская, В. И.
Rostovska, V.
Keywords: заклад професійно-технічної освіти
дуальна освіта
роботодавець
підприємство
заведение профессионально-технического образования
дуальное образование
работодатель
предприятие
vocational education institution
dual education
employer
enterprise
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ростовська В. А. Сучасні підходи до впровадження дуальної освіти в закладі професійно-технічної освіти / В. А. Ростовська // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 283–287.
Abstract: У статті визначено сучасні підходи до впровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах професійно-технічної освіти. Дуальна форма здобуття освіти передбачає модернізацію освітніх програм, підвищення якості освіти, посилення мотивації здобувачів освіти, наближення освіти до сучасних вимог ринку праці, зростання ролі роботодавців у професійній підготовці майбутніх фахівців, підвищення конкурентоспроможності випускників закладів професійно-технічної освіти. В статье определены современные подходы к внедрению дуальной формы получения образования в учреждениях профессионально-технического образования. Дуальная форма получения образования предусматривает модернизацию образовательных программ, повышение качества образования, усиление мотивации соискателей образования, приближение образования к современным требованиям рынка труда, рост роли работодателей в профессиональной подготовке будущих специалистов, повышение конкурентоспособности выпускников учреждений профессионально-технического образования. The article identifies modern approaches to the introduction of the dual form of education in vocational education institutions. The dual form of education involves modernization of educational programs, improving the quality of education, strengthening the motivation of students, bringing education closer to modern labor market requirements, increasing the role of employers in training future professionals, increasing the competitiveness of graduates of vocational education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4483
ISBN: 978-966-8196-21-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ростовська В. І. .pdf645.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.