Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4345
Назва: Стилістичні функції займенників у любовній ліриці
Інші назви: Стилистические функции местоимений в любовной лирике
Stylistic functions of pronouns in love lyrics
Автори: Степанюга, Я. С.
Stepanyuga, Ya.
Ключові слова: стилістичні функції
займенники
любовна лірика
художній текст
анафора
стилистические функции
местоимения
любовная лирика
художественный текст,
анафора
stylistic functions
pronouns
love lyrics
artistic text
anaphora
студентські роботи
студенческие работы
students work
Дата публікації: 2020
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Cтепанюга Я. Н. Стилістичні функції займенників у любовній ліриці / Я. Н. Степанюга // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 33–34.
Короткий огляд (реферат): Займенники, виконують важливу художню функцію, оскільки, акцентуючи на певних антецедентах, слугують для вираження провідної думки поезії –зазвичай ідеї палкого чи нерозділеного кохання. Особливості стилістичних фігур, утворених за участі займенників у текстах інтимної поезії, указують на широкі семантико-стилістичні можливості займенників, вивчення яких і вважаємо перспективою подальшого дослідження. Местоимения, выполняют важную художественную функцию, поскольку, акцентируя на определенных антецеденты, служат для выражения ведущей мысли поэзии -обычно идеи пылкого или неразделенной любви. Особенности стилистических фигур, образованных с участием местоимений в текстах интимной поэзии, указывают на широкие семантико-стилистические возможности местоимений, изучение которых и считаем перспективой дальнейшего исследования. Pronouns perform an important artistic function, because, emphasizing certain antecedents, they serve to express the leading idea of poetry - usually the idea of passionate or undivided love. Peculiarities of stylistic figures formed with the participation of pronouns in the texts of intimate poetry indicate the wide semantic and stylistic possibilities of pronouns, the study of which we consider the prospect of further research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4345
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Степанюга Я. Н.Стилістичні функції займенників .pdf648.36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.