Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКалініна, С. В.-
dc.contributor.authorКалинина, С. В-
dc.contributor.authorKalinina, S-
dc.date.accessioned2021-03-23T09:56:01Z-
dc.date.available2021-03-23T09:56:01Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.citationКалініна С. В. Саморозвиток викладача музичного мистецтва / С. В. Калініна // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 62–68.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn978-617-7298-28-0-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4325-
dc.description.abstractУ статті розкривається значущість саморозвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва в контексті наукових підходів; формування творчого потенціалу майбутніх вчителів музичного мистецтва; удосконалення змісту фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. В статье раскрывается значимость саморазвития будущих учителей музыкального искусства в контексте научных подходов; формирование творческого потенциала будущих учителей музыкального искусства; совершенствование содержания профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Тhe article reveals the importance of self-development of future music teachers in the context of scientific approaches. Formation of creative potential of future teachers of music art. Improving the content of professional training of future music teachers.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворча особистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчий потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителі музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоетапна методикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческая личностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческий потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителя музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоэтапная методикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative personalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachers of music artuk_UA.UTF-8
dc.subjectstep-by-step techniqueuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent worksuk_UA.UTF-8
dc.titleСаморозвиток викладача музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСаморазвитие преподавателя музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSelf-development of a music teacheruk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.