Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4029
Title: ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АНТРОПОСОФСЬКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Other Titles: ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: АНТРОПОСОФСКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
INCLUSIVE EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN: ANTHROPOSOPHICAL-ORIENTED APPROACH
Authors: Іонова, О. М.
Партола, В. В.
Ионова, Е. Н.
Ionova, O.
Partola, V.
Keywords: інклюзивна освіта
молодші школярі
антропософсько-орієнтований підхід
инклюзивное образование
младшие школьники
антропософско-ориентированный подход
inclusive education
junior high school students
anthroposophical-oriented approach
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іонова О. М. Інклюзивна освіта молодших школярів: антропософсько-орієнтований підхід / О. М. Іонова, В. В. Партола // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27-28 верес. 2019 р. / Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 281–285.
Abstract: У тезах розглядається інклюзивна освіта молодших школярів, особлива увага приділяється антропософсько-орієнтованому підходу та провідним ідеям Р. Штайнера. В тезисах рассматривается инклюзивное образование младших школьников, особое внимание обращается на антропософско-ориентированный подход и ведущие идеи Р. Штайнера. The theses consider the inclusive education of primary school children, special attention is paid to the anthroposophical-oriented approach and the leading ideas of R. Steiner.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4029
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О.М. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf177.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.