Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрофатілова, О. О.-
dc.contributor.authorПрофатилова, Е. А.-
dc.contributor.authorProfatilova, O.-
dc.date.accessioned2020-10-28T12:44:15Z-
dc.date.available2020-10-28T12:44:15Z-
dc.date.issued2018-04-26-
dc.identifier.citationПрофатілова О. О. Проблеми менеджменту та маркетингу на українських підприємствах / О. О. Профатілова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 101–102.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3819-
dc.description.abstractТаким чином ми вважаємо, що менеджмент і маркетинг в Україні повинен бути орієнтований на створення такого внутрішнього середовища, яке б забезпечувало необхідний результат й ефективність діяльності підприємства, а працівники сфери управління повинні оволодіти знаннями з економічної теорії, маркетингу і підприємництва. Таким образом мы считаем, что менеджмент и маркетинг в Украине должен быть ориентирован на создание такой внутренней среды, которая бы обеспечивала необходимый результат и эффективность деятельности предприятия, а работники сферы управления должны овладеть знаниями по экономической теории, маркетингу и предпринимательству. Thus, we believe that management and marketing in Ukraine should be focused on creating such an internal environment that would provide the necessary result and efficiency of the enterprise, and employees in the management sector should master knowledge of economic theory, marketing and entrepreneurship.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультетuk_UA.UTF-8
dc.subjectменеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectмаркетингuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідприємстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectринкові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредприятияuk_UA.UTF-8
dc.subjectрыночные отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectmarketinguk_UA.UTF-8
dc.subjectenterprisesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmarket relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблеми менеджменту та маркетингу на українських підприємствахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПроблемы менеджмента и маркетинга на украинских предприятияхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeManagement and marketing problems at Ukrainian enterprisesuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Профатілова О. О. .pdf279.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.