Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3804
Назва: РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Інші назви: РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Автори: Ночвіна, І. О.
Ночвина, И. А.
Nochvіna, І.
Ключові слова: науково-технічне співробітництво
інформаційні технології
бізнес-середовище
інформатизація країни
інформаційно-технічне стимулювання
глобалізація
научно-техническое сотрудничество
информационные технологии
бизнес-среда
информатизация страны
информационно-техническое стимулирование
глобализация
scientific and technical cooperation
information technology
business environment
informatization of the country
information and technical stimulation
globalization
Дата публікації: 2019
Видавництво: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Бібліографічний опис: Ночвіна І. О. Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва: проблеми та перспективи / І. О. Ночвіна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 6 (23). – С. 55–63.
Короткий огляд (реферат): З урахуванням сучасних тенденцій постійного зростання ролі науки й техніки в сучасному міжнародному просторі прогнозованим є посилення впливу науково-технічного співробітництва на всю систему світового господарства. У зв’язку із цим визначення проблем та перспектив розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва є актуальним завданням. Проведений аналіз науково-технічного співробітництва країн світу в сучасних умовах глобального економічного розвитку свідчить про такі пріоритетні напрями: формування сучасної системи інформаційно-технічного стимулювання розвитку експорту, оптимізація діяльності центрів інформації про умови та способи реалізації міжнародної торгівлі, організація доступу до інформаційних ресурсів учасників міжнародної економічної взаємодії за допомогою мережі Інтернет і новітніх засобів зв’язку. На основі компаративного аналізу значень макроекономічних показників та чинників розвитку інноваційно-інформаційних технологій досліджено, що процес науково-технічного співробітництва України розвивається в динаміці, відбувається на тлі складного за поведінкою бізнес-середовища. У перспективі реалізація цих заходів забезпечить підвищення конкурентоспроможності як національної економіки, так і суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках. С учетом современных тенденций постоянного роста роли науки и техники в современном международном пространстве прогнозируемым является усиление влияния научно-технического сотрудничества на всю систему мирового хозяйства. В связи с этим определение проблем и перспектив развития международного научно-технического сотрудничества является актуальной задачей. Проведенный анализ научно-технического сотрудничества стран мира в современных условиях глобального экономического развития свидетельствует о следующих приоритетных направлениях: формирование современной системы информационно-технического стимулирования развития экспорта, оптимизация деятельности центров информации об условиях и способах реализации международной торговли, организация доступа к информационным ресурсам участников международной экономической взаимодействия с помощью сети Интернет и новейших средств связи. На основе сравнительного анализа значений макроэкономических показателей и факторов развития инновационно-информационных технологий исследовано, что процесс научно-технического сотрудничества Украины развивается в динамике, происходит на фоне сложной по поведению бизнес-среды. В перспективе реализация этих мер обеспечит повышение конкурентоспособности как национальной экономики, так и субъектов хозяйствования на внешних рынках. Given the current trends of the constant growth of the role of science and technology in the modern international space, it is predicted that the influence of scientific and technical cooperation on the entire system of the world economy will increase. In this regard, the identification of problems and prospects for the development of international scientific and technical cooperation is an urgent task. The analysis of scientific and technical cooperation of the countries of the world in modern conditions of global economic development indicates the following priority areas: the formation of a modern system of information and technical stimulation of export development, optimization of the activity of information centers on the conditions and methods of international trade, organization of access to information resources of participants in international economic Interactions using the Internet and the latest communication tools. Based on a comparative analysis of the values of macroeconomic indicators and the development factors of innovative information technologies, it was investigated that the process of scientific and technical cooperation in Ukraine is developing in dynamics, taking place against the background of a difficult business environment. In economically undeveloped countries, where there is a scientific and technological development potential, it is not realized and indicated at a rather low level of development of information technologies of the country, as a result, there is a low development of scientific and technical cooperation. One of the important directions in the development of scientific and technological progress in the world is proposed to create an enabling environment for the formation of the information and innovation component of scientific and technical cooperation. For its effective development, informatization of a material-technical and financial-economic nature is needed, it will be secured at the state legislative level on the basis of certain measures to support scientific and technical cooperation. In the future, the implementation of these measures will increase the competitiveness of both the national economy and business entities in foreign markets.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3804
ISSN: (Online): 2518-1971
Розташовується у зібраннях:Кафедра економічної теорії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ночвіна І. О.pdf432.23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.