Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3568
Title: Features of Teaching a Foreign Language in a Multi-aged group under the Conditions of Language Schools
Other Titles: Особливості викладання іноземної мови у різновіковій групі за умовами мовних шкіл
Особенности обучения иностранному языку в разновозрастной группе в условиях языковых школ
Authors: Vasylieva, M.
Васильєва, М. П.
Васильева, М. П.
Keywords: foreign languages
multi-aged group
language schools
learners of different ages
individual features of learners
psychological features of learners
іноземні мови
різновікова група
мовні школи
учні різного віку
індивідуальні особливості учнів
психологічні особливості учнів
иностранные языки
разновозрастная группа
языковые школы
ученики разного возраста
индивидуальные особенности учащихся
психологические особенности учащихся
Issue Date: 1-Oct-2018
Publisher: Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»
Citation: Vasylieva M. Features of Teaching a Foreign Language in a Multi-aged group under the Conditions of Language Schools / M. Vasylieva // Сучасний рух науки : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро, 1–2 жовт. 2018 р. – Дніпро, 2018. – C. 88–92.
Abstract: The task of any language school is to satisfy learners’ needs and to meet their expectations. Learners are usually put to groups according to their level of language knowledge. Age is not taken into account. That is why there might be teenagers, adults as well as senior learners in the same classroom. In order to satisfy all needs of a multi-aged group a teacher must be ready to work with such an audience, to have some experience, to have basic knowledge of developmental and pedagogical psychology, to be aware of traditional as well as modern teaching methods and techniques, to be creative. Завдання будь-якої мовної школи - задоволення потреб учнів та задоволення їхніх очікувань. Зазвичай, учні навчаються в групи відповідно до рівня мовних знань. Вік не враховується. Тому в одному класі можуть бути підлітки, дорослі та старші. Для того, щоб задовольнити всі потреби різновікової групи, вчитель повинен бути готовий працювати з такою аудиторією, мати певний досвід, мати базові знання з розвитку та педагогічної психології, знати традиційні, а також сучасні методи навчання та техніки, щоб бути творчим. Задача любой языковой школы - удовлетворение потребностей учащихся и удовлетворения их ожиданий. Обычно, ученики учатся в группы в соответствии с уровнем языковых знаний. Возраст не учитывается. Поэтому в одном классе могут быть дети, взрослые и старшие. Для того, чтобы удовлетворить все потребности разновозрастной группы, учитель должен быть готов работать с такой аудиторией, иметь определенный опыт, иметь базовые знания по развитию и педагогической психологии, знать традиционные, а также современные методы обучения и техники, чтобы быть творческим.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3568
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєва М. П. Features of Teaching a Foreign LAng.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.