Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3302
Title: Особливості використання метафори у романі Керстін Гір "In Wahrheit wird viel mehr gelogen"
Other Titles: Особенности использования метафоры в романе Керстин Гир "In Wahrheit wird viel mehr gelogen"
Specifics of metaphor in the novel by Kerstin Gier "In Wahrheit wird viel mehr gelogen"
Authors: Скачкова, В. В.
Кутова, Н. Ю.
Скачкова, В. В.
Кутовая, Н. Ю.
Skachkova, V.
Kutova, N.
Keywords: метафора
портретний опис
характер
художнє завдання
троп
портретное описание
художественное задание
metaphor
portrait description
character
artistic function
trope
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Скачкова В. В. Особливості використання метафори у романі Керстін Гір "In Wahrheit wird viel mehr gelogen" / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Харків. нац. пед. ун-тет ім. Г. С.Сковороди ; [редкол.: І. І. Степанченко (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 27.
Abstract: Стаття присвячена особливостям використання метафори у романі Керстін Гір «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». Цей троп дослі-джується з погляду кількості структурних елементів, із погляду його граматичного вираження та семантики. У статті йдеться також про художні завдання метафори як одного з найуживаніших стилістичних засобів, який бере участь у створенні портретів героїв роману. Статья посвящена особенностям использования метафоры в романе Керстин Гир «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». Этот троп исследуется с точки зрения количества структурных элементов, с точки зрения его грамматического выражения и семантики. В статье говорится также о художественных задачах метафоры как одного из важнейших стилистических средств, который участвует в создании портретов героев романа. The article is concerned with specifics of metaphor in the novel by the modern German writer Kerstin Gier «In Wahrheit wird viel mehr gelogen». The article gives a detailed account of structural, grammatical and semantic peculiarities of metaphor. The article also focuses on the artistic function of the metaphor used in portrait description of characters in the novel.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3302
Appears in Collections:Кафедра німецької філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В.В.Скачкова, Н.Ю.Кутова Особливості використання метафори у романі К.Гір.docxОсобливості використаня метафори у романі Керстін Гір "In Wahrheit wird viel mehr gelogen"37.71 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.