Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3244
Назва: Preparation of cadets to collective interaction in the combat situation as the condition for forming their readiness to professional self-realization
Інші назви: Підготовка курсантів до колективної взаємодії у бойовій ситуації як умова формування їх готовності до професійної самореалізації
Подготовка курсантов к коллективному взаимодействию к боевой обстановке как условие формирования их готовности к профессиональной самореализации
Автори: Zahrebelnyi, O.
Загребельний, O.
Загребельный, А.
Ключові слова: professional training
cadets
higher educational establishments with specifi c learning conditions
collective interaction
cooperation
pedagogical principles
професійна підготовка
курсанти
вищі навчальні заклади з конкретними умовами навчання
колективна взаємодія
співпраця
педагогічні засади
профессиональная подготовка
курсанты
высшие учебные заведения с конкретными условиями обучения
коллективное взаимодействие
сотрудничество
педагогические основы
Дата публікації: 2018
Видавництво: Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Бібліографічний опис: Zahrebelnyi O. Preparation of cadets to collective interaction in the combat situation as the condition for forming their readiness to professional self-realization / O. Zahrebelnyi // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – Сhap. 3.3. – P. 286-293.
Короткий огляд (реферат): The article focuses on the need to increase the readiness of future officers to professional self-fulfillment by preparing for a collective interaction in teaching and service activities.The essence of collective interaction in the cadets’ environment and importance of such experience in the emergency conditions is revealed. The pedagogical principles of cooperation in the process of carrying out educational and service tasks by future officers, their acquisition of knowledge and skills of collective interaction are revealed. It was found that the training of cadets for collective interaction in combat situations should include the assessment of the collective mental states of the subjects of the educational process, the use of instrumental-competitive educational-role-playing games in the study of educational disciplines, the organization of exercises to improve their military-applied physical training. Examples of tasks for training of students for collective interaction in the emergency conditions of professional activity are given. У статті приділяється увага необхідністі підвищити готовність майбутніх офіцерів до професійного самореалізації шляхом підготовки до колективної взаємодії в навчально-службовій діяльності. Виявлено суть колективної взаємодії в кадетському середовищі та важливість такого досвіду в надзвичайних умовах. Розкрито педагогічні засади співпраці у процесі виконання навчальних та службових завдань майбутніми офіцерами, набуття ними знань та навичок колективної взаємодії. Було встановлено, що підготовка курсантів до колективної взаємодії у бойових ситуаціях повинна включати оцінку колективних психічних станів суб’єктів навчально-виховного процесу, використання інструментально-змагальних навчально-рольових ігор при вивченні навчальних дисциплін, організація навчань для вдосконалення їх військово-прикладної фізичної підготовки. Наведено приклади завдань для навчання учнів колективній взаємодії в надзвичайних умовах професійної діяльності. Статья посвящена необходимости повышения готовности будущих офицеров к профессиональной самореализации путем подготовки к коллективному взаимодействию в учебно-служебной деятельности.Выявлено суть коллективного взаимодействия в среде курсантов и важность такого опыта в чрезвычайных ситуациях. Раскрыты педагогические принципы взаимодействия в процессе выполнения образовательными и служебными задачами будущих офицеров, приобретения ими знаний и навыков коллективного взаимодействия. Установлено, что подготовка курсантов к коллективному взаимодействию в боевых ситуациях должна включать оценку коллективных психических состояний субъектов образовательного процесса, использование инструментально-соревновательных учебно-ролевых игр при изучении учебных дисциплин, организация учений по совершенствованию военно-прикладной физической подготовки. Приведены примеры заданий для подготовки студентов к коллективному взаимодействию в чрезвычайных условиях профессиональной деятельности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3244
ISSN: 978-3-903197-77-0
Розташовується у зібраннях:Кафедра педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zahrebelnyi O. .pdf112.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.