Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2620
Title: Японские народные сказки в круге детского чтения
Other Titles: Японські народні казки в колі дитячого читання
The Japanese folk tales are in the circle of children's reading.
Authors: Спиридонова, Т. Н.
Спірідонова, Т. М.
Spiridonova, Т. N.
Keywords: японская литература
фольклорные произведения
японские народные сказки
мифы
легенды
младшие школьники
японська література
фольклорні твори
японські народні казки
міфи
легенди
молодші школярі
apanese literature
folklore works
Japanese folk tales
myths
legends
primary school students
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Спиридонова Т. Н. Японские народные сказки в круге детского чтения / Т. Н. Спиридонова // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 119–126.
Abstract: Статья посвящена произведениям японской литературы (фольклорным и авторским), которые входят в круг чтения младших школьников. Рассматриваются особенности японских народных сказок. Кратко рассмотрены первоисточники японских народных сказок, древняя литература японского народа. Стаття присвячена творам японської літератури (фольклорним і авторським), які входять в коло читання молодших школярів. Розглядаються особливості японських народних казок. Коротко розглянуті першоджерела японських народних казок, давня література японського народу. The article is devoted to tworks of Japanese literature (folklore and author's), that are included in the circle of reading of junior schoolchildren. The features of the Japanese folk tales are considered. Briefly considered the original sources of Japanese folk tales, the ancient literature of the Japanese people.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2620
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спиридонова Т. Н. Японские народные сказки .pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.