Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2570
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРогова, Т. В.-
dc.contributor.authorПрокопенко, А. І.-
dc.contributor.authorРоговая, Т. В.-
dc.contributor.authorПрокопенко, А. И.-
dc.contributor.authorRogova, Т. V.-
dc.contributor.authorProkopenko, А. I.-
dc.date.accessioned2019-09-23T10:51:03Z-
dc.date.available2019-09-23T10:51:03Z-
dc.date.issued2012-01-23-
dc.identifier.citationРогова Т. В. Персоналізований підхід / Т. В. Рогова, А. І. Прокопенко // Наукові підходи до педагогічних досліджень : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : Апостроф, 2012. – С. 245–259.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-2579-64-2-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2570-
dc.description.abstractУ статті розглянуто персоналізований підхід в педагогіці, основу якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та практичні методичні засоби, що сприяють її розумінню як цілісності, вивчення, створення умов для її саморозвитку, самоактуалізації. Персоналізований підхід створює умови для повноцінного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу, визнає головною діючою одиницею освітнього процесу діалогічну цілісність: особистість учня - особистість учителя. В статье рассмотрен персонализированный подход в педагогике, основу которого составляет совокупность исходных теоретических положений о личности и практические методические средства, способствующие ее пониманию как целостности, изучению, созданию условий для ее саморазвития, самоактуализации. Персонализированный подход создает условия для полноценного развития всех субъектов образовательного процесса, признает главной действующей единицей образовательного процесса диалогическую целостность: личность ученика - личность учителя. The article considers a personalized approach to pedagogy, which is based on a set of initial theoretical principles on the individual and practical methodological tools that contribute to its understanding as integrity, study, creation of conditions for its self-development, self-actualization. A personalized approach creates the conditions for the full development of all subjects of the educational process, a sign of the main acting function of the educational process is dialogic integrity: the personality of the student - the personality of the teacher.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectперсоналізований підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectперсонализированный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectучителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectличностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonalized approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachersuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontroluk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonalitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleПерсоналізований підхідuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПерсонализированный подходuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePersonalized approachuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій
МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.