Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2413
Назва: Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях
Інші назви: Индивидуальные трудовые споры в вопросах и ответах
Individual labor disputes in questions and answers
Автори: Новіков, Д. О.
Лук’янчиков, О. М.
Жукова, А. І.
Новиков, Д. А.
Лукьянчиков, О. Н.
Жукова, А. И.
Ключові слова: трудове право
індивідуальні трудові спори
судова практика
захист трудових прав
трудовое право
индивидуальные трудовые споры
судебная практика
защита трудовых прав
labour law
individual labor disputes
arbitrage practice
protection of labor rights
Дата публікації: 3-чер-2019
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Новіков Д. О. Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях : навч. посібник / Д. О. Новіков, О. М. Лук’янчиков, А. І. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 136 с.
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник містить найбільш важливі положення щодо вирішення індивідуальних спорів. На основі аналізу правової доктрини, чинного законодавства, матеріалів судової практики висвітлено правові механізми захисту трудових прав в індивідуальних трудових спорах. Навчальний посібник призначений студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, може бути корисним викладачам, аспірантам і практикуючим юристам, громадським та профспілковим активістам, працівникам, роботодавцям, співробітникам органів державної влади і місцевого самоврядування та усім, хто цікавиться питаннями вирішення індивідуальних трудових спорів. Учебное пособие содержит наиболее важные положения по решению индивидуальных споров. На основе анализа правовой доктрины, действующего законодательства, материалов судебной практики освещены правовые механизмы защиты трудовых прав в индивидуальных трудовых спорах. Учебное пособие предназначено студентам юридических специальностей высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, может быть полезным преподавателям, аспирантам и практикующим юристам, общественным и профсоюзным активистам, работникам, работодателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления и всем, кто интересуется вопросами разрешения индивидуальных трудовых споров. The manual contains the most important provisions for solving individual disputes. Based on the analysis of legal doctrine, current legislation, materials of judicial practice, legal mechanisms for the protection of labor rights in individual labor disputes are highlighted. The manual is intended for law students of higher educational institutions of III-IV accreditation levels; it can be useful for teachers, graduate students and practicing lawyers, social and trade union activists, workers, employers, employees of state and local government bodies and anyone interested in issues of individual labor permit disputes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2413
Розташовується у зібраннях:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.