Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрокопенко, І. Ф.-
dc.contributor.authorПрокопенко, И. Ф.-
dc.contributor.authorProkopenko, I. F.-
dc.date.accessioned2019-05-03T11:05:51Z-
dc.date.available2019-05-03T11:05:51Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationПрокопенко, І. Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції / І. Ф. Прокопенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 81–85.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2307-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано провідні тенденції розвитку інноваційних технологій підготовки майбутніх учителів у сучасний період. Обґрунтовано доцільність їх аналізу на засадах системного підходу. Охарактеризовано найвпливовіші наукові концепції мо дернізації змісту вищої педагогічної освіти. В статье проанализированы ведущие тенденции развития инновационных технологий подготовки будущих учителей в современный период. Обоснована целесообразность их анализа на принципах системного подхода. Охарактеризованы самые из- вестные научные концепции модернизации содержания высшего педагогического образования. The leading tendencies of future teachers training development system in the modern period is analyzed in the article. The appropriateness of its modernization on the basis of system approach is supported. The most influential scientific concepts of modernization content of higher pedagogical education are characterized.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНац. тех. ун-т “Харківський політехнічний інститут”uk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній вчительuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectумови євроінтеграціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущий учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщая компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectусловия евроинтеграцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectterms of eurointegrationuk_UA.UTF-8
dc.titleІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeINNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING TEACHERS IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATIONuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопенко І. Ф.pdf190.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.