Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2291
Title: Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку
Other Titles: Эффективность программирования развития силы и силовой выносливости у девушек среднего школьного возраста
Efficiency of programming for development of force and long-term experience in the girls of the middle school age
Authors: Веремеєнко, В. Ю.
Худолій, О. М.
Іващенко, О. В.
Veremeenko, V. Yu.
Khudolii, O. M.
Ivashchenko, O. V.
Keywords: дівчата
коловий метод
комбінований метод
середній шкільний вік
девушки
круговой метод
комбинированный метод
средний школьный возраст
girls
circular method
combined method
middle school age
Issue Date: 20-Sep-2018
Publisher: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Citation: Веремеєнко В. Ю. Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку / В. Ю. Веремеєнко, О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧДПУ, 2018. – Вип. 154, т. 1. – С. 45–49.
Abstract: У даній статті автор розкрив ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку, а також розвиток рухових здібностей школярів та засоби і методи силової підготовки. В данной статье автор раскрыл эффективность программирования развития силы и силовой выносливости у девушек среднего школьного возраста, а также развитие двигательных способностей школьников и средства и методы силовой подготовки. In this article, the author revealed the effectiveness of programming the development of strength and strength endurance in girls of middle school age, as well as the development of motor skills of schoolchildren and the means and methods of strength training.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2291
ISSN: 2518-7465
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Веремеєнко В. Ю. .pdf271.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.