Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2123
Title: Творчий вклад гітариста-віртуоза Мауро Джуліані в процес піднесення мистецтва гітарного виконання
Other Titles: Творческий вклад гитариста-виртуоза Мауро Джулиани в процесс подъема искусства гитарного исполнения
Creative contribution of guitar virtuoso Mayro Giuliani to the process of raising the art of guitar performance
Authors: Мироненко, І. А.
Тушева, В. В.
Мироненко, И. А.
Тушева, В. В.
Mironenko, І. А.
Tusheva, V. V.
Keywords: гітара
гітаристи
віртуози
музичне виконавство
Джуліані Мауро
студентські роботи
гитара
гитаристы
виртуозы
музыкальное исполнительство
Джулиани Мауро
студенческие работы
guitar
guitarists
virtuosos
musical performance
Giuliani Mauro
student work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Мироненко І. А. Творчий вклад гітариста-віртуоза Мауро Джуліані в процес піднесення мистецтва гітарного виконання / І. А. Мироненко, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 70–71.
Abstract: В статті досліджується творчий доробок Мауро Джуліані — італійськиого класичного гітариста, композитора і педагога. Аналізується вклад митця в процес піднесення мистецтва гітарного виконання. В статье исследуется творчество Мауро Джулиани - италийськиого классического гитариста, композитора и педагога. Анализируется вклад художника в процесс подъема искусства гитарного исполнения. The article explores the work of Mauro Giuliani, an Italian classical guitarist, composer and teacher. Analyzes the artist's contribution to the process of raising the art of guitar performance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2123
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.