Монографії : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Кредит в умовах модернізації діяльності банківСоляр, В. В.; Soliar, V. V.
2012ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГОПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I. F.
2019-02-26Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in UkraineAgarkova, N. O.; Anichkina, O. V.; Atroshchenko, T. A.; Berestok, O. V.; Bezushko, S. V.; Bilotserkovets, M. A.; Bilous, T. L.; Bilyk, N. I.; Boiarska-Khomenko, A. V.; Boychuk, Yu. D.; Byhar, H. P.; Dorozhko, I. I.; Dovhopolova, H. G.; Dovzhenko, T. O.; Dyomina, V. V.; Dzhus, O. V.; Fentsуk, O. M.; Figol, N. A.; Grineva, V. M.; Gurina, V. O.; Ivanov, D. S.; Kabanska, O. S.; Kazachiner, O. S.; Klimakova, S. M.; Kobzhev, O. M.; Korobeynik, V. A.; Kozhushko, S. P.; Kozobrodova, D. M.; Kryvtsova, N. V.; Kurinna, S. M.; Kuzmina, О. V.; Lazarev, M. E.; Lazareva, K. S.; Lazareva, O. M.; Lebedieva, K. O.; Luparenko, S. Ye.; Marakushin, A. I.; Nalyvaiko, N. A.; Nalyvaiko, O. O.; Nebytova, I. A.; Nefedchenko, O.; Oliinyk, N. Ia.; Pisotskaya, M. E.; Pochynkova, M. M.; Podcherniaieva, N. D.; Popova, O. V.; Portian, M. O.; Pryshlyak, O. Yu.; Rybalko, L. S.; Seliverstova, A. S.; Shmonina, T. A.; Shtefan, L. А.; Shcheblykina, T. A.; Soter, M. V.; Sultanova, N. V.; Tanko, T. P.; Tkachov, S. I.; Tkachova, N. O.; Trubavina, I. M.; Tsybulko, L. H.; Turishcheva, L. V.; Vasylieva, S. O.; Vasylieva, M. P.; Verchenko, L. S.; Volkova, N. P.; Xie, F.; Yershova-Babenko, I. V.; Zhang, C.; Zhernovnykova, O. A.; Zhukov, V. P.; Zolotukhina, S. T.; Агаркова, Н. О.; Анічкіна, О. В.; Атрощенко, Т. А.; Бересток, О. В.; Безушко, С. В.; Білоцерковець, М. А.; Білоус, Т. Л.; Білик, Н. І.; Боярська-Хоменко, А. В.; Бойчук, Ю. Д.; Бигар, Г. П.; Дорожко, І. І.; Довгополова, Г. Г.; Довженко, Т. О.; Дьоміна, В. В.; Джус, О. В.; Фенцук, О. М.; Фіголь, Н. А.; Гриньова, В. М.; ГурІна, В. О.; Іванов, Д. С.; Кабанська, О. С.; Казачінер, О. С.; Клімакова, С. М.; Кобжев, О. М.; Коробейнік, В. А.; Кожушко, С. П.; Козобродова, Д. М.; Крівцова, Н. В.; Курінна, С. М.; Кузьміна, О. В.; Лазарєв, М. Є.; Лазарєва, К. С.; Лазарєва, О. М.; Лебедєва, К. О.; Лупаренко, С. Є.; Маракушин, А. І.; Наливайко, Н. А.; Наливайко, О. О.; Небитова, І. А.; Нефедченко, О.; Олійник, Н. Я.; Пісоцька, М. Е.; Починкова, М. М.; Подчерняєва, Н. Д.; Попова, О. В.; Портян, М. О.; Пришляк, О. Ю.; Рибалко, Л. С.; Селіверстова, А. С.; Шмоніна, Т. А.; Штефан, Л. А.; Щебликіна, Т. А.; Сотер, М. В.; Султанова, Н. В.; Танько, Т. П.; Ткачов, С. І.; Ткачова, Н. О.; Трубавіна, І. М.; Цибулько, Л. Г.; Турищева, Л. В.; Васильєва, С. О.; Васильєва, М. П.; Верченко, Л. С.; Волкова, Н. П.; Се, Ф.; Єршова-Бабенко, І. В.; Чжан, С.; Жерновникова, О. А.; Жуков, В. П.; Золотухіна, С. Т.
2014-06-02Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиАндрущенко, О. А.; Білоусова, Л. І.; Білоцерківський, В. Я.; Волков, О. Г.; Гнізділова, О. А.; Євдокимов, В. І.; Жукова, Н. Г.; Золотухіна, С. Т.; Зоря, В. Д.; Кузнецова, О. А.; Култаєва, М. Д.; Маленко, О. О.; Маслов, М. П.; Микитюк, О. М.; Олексенко, О. А.; Прокопенко, А. І.; Прокопенко, І. Ф.; Процевський, О. І.; Слюсарська, Т. В.; Танько, Т. П.; Тимченко, І. В.; Ткаченко, Л. П.; Троцко, А. В.; Харченко, Л. П.; Хомуленко, Т. Б.; Худолій, О. М.; Andrushchenko, E. A.; Bilousova, L. I.; Bilotserkivs’kyi, V. Ya.; Volkova, O. G.; Gnizdilova, E. A.; Yevdokymov, V. I.; Zhukova, N. G.; Zolotukhina, S. Т.; Zorya, V. D.; Kuznetsova, О. А.; Kultaeva, M. D.; Malenko, Е. O.; Maslov, N. P.; Mykytyuk, O. М.; Oleksenko, О. А.; Prokopenko, A. I.; Prokopenko, I. F.; Protsevsky, A. I.; Slyusarskaya, T. V.; Tanko, T. P.; Tymchenko, I. V.; Tkachenko, L. P.; Trotsko, A. V.; Kharchenko, L. P.; Khomulenko, T. B.; Hudolyi, O. N.
2018-12-30Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ столетия – участники и события : в исторических справках, интервью и психологических комментарияхЛомакин, Г. И.; Хомуленко, Т. Б.; Подчасов, Е. В.; Ягодка, А. К.; Быков, М. Л.; Ломакін, Г. І.; Хомуленко, Т. Б.; Підчасов, Є. В.; Ягідка, О. К.; Биков, М. Л.; Lomakin, H. I.; Khomulenko, T. B.; Pidchasov, E. V.; Yahidka, A. K.; Bykov, M. L.
2013-07-09Управління в сучасній системі освітиПрокопенко, А. І.; Рогова, Т. В.; Прокопенко, А. И.; Роговая, Т. В.; Prokopenko, A. I.; Rogova, Т. V.
2018-01-11Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)Доценко, С. О.; Доценко, С. А.; Dotsenko, S. A.
2017-09-04Внесок Я. А. Мамонтова у розробку питань теорії і практики формування естетичної культури особистостіСоколова, А. В.; Sokolova, A. V.
2018-09-25Бандурне мистецтво в українському культурному просторі (на прикладі бандурного виконавства Слобідського регіону ХХ – поч. ХХI ст.)Слюсаренко, Т. О.; Слюсаренко, Т. А.; Slyusarenko, Т. О.
2018Розвиток вищих навчальних закладів Німеччини : історичний та педагогічний аспектиЧеркашин, С. В.; Tcherkashyn, S. V.
2018-04-25Educational Studios : Theory and PracticeKaraman, O.; Yurkiv, Ya.; Davydova, Zh.; Ionova, O.; Trubavina, I.; Kabus, N.; Chernovol-Tkachenko, R.; Rogova, T.; Romanyshyna, L.; Romanyshyna, O.; Kalashnyk, L.; Naumenko, S.; Wu, Ya.; Luparenko, S.; Tverdokhlib, T.; Panasenko, E.; Sapozhnikov, S.; Pisotskaya, M.; Zhelanova, V.; Linnik, O.; Agarkova, N.; Zolotukhina, S.; Zelenska, L.; Kin, O.; Sobchenko, T.; Smolyanyuk, N.; Roman, N.; Zhukov, V.; Vasylieva, S.; Marmaza, O.; Tsapko, A.; Rybalko, L.; Jose da Costa, G.; Dovzhenko, T.; Nebytova, I.; Tverdokhlib, G.; Podcherniaieva, N.; Kurinnoi, Ia.; Zelenskyi, R.; Sliusarenko, O.; Zelenskyi, B.; Kabatska, O.; Gurina, V.; Gorbacheva, I.; Popova, O.; Kabanska, O.; Popov, V.; Tkachovа, N.; Tkachov, A.; Zahrebelnyi, O.; Naboka, O.; Sharapova, O.; Brigak, N.; Krischuk, B.; Deynychenko, G.; Deinychenko, V.; Deynichenko, T.; Havrilova, L.; Voronova, N.; Kirychenko, S.; Lebedieva, K.; Kalashnyk, N.; Levchenko, Y.; Rakhlis, V.; Chornovol-Tkachenko, R.; Martyniuk, A.; Trubavina, I.; Kaplun, S.; Kutsenko, T.; Lazariev, M.; Lazarieva, O.; Lazarieva, K.; Mainaiev, F.; Rybalko, L.; Bilous, T. L.
2018-05-17Relatively free doppelsemigroupsZhuchok, A. V.; Жучок, А. В.
2010-04-02Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну)Маленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, Е. O.
2018ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИГрицук, О. В.; Грицук, Ю. В.; Grytsuk, O. V.; Grytsuk, Yu. V.
2017-08-29Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освітиПрокопенко, А. І.; Олійник, Т. О.; Москаленко, В. В.; Лебедєва, В. В.; Прокопенко, А. И.; Олейник, Т. А.; Москаленко, В. В.; Лебедева, В. В.; Prokopenko, A. I.; Oliynik, T. O.; Moskalenko, V. V.; Lebedeva, V. V.
2018-05-23Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликівПрокопенко, І. Ф.; Гончаров, Д. О.; Гура, А. О.; Гуцан, Т. Г.; Зеленько, О. О.; Мельникова, О. В.; Ночвіна, І. О.; Олійник, О. В.; Олійник, Ю. О.; Осьмірко, І. В.; Поплавський, М. В.; Прокопенко, І. А.; Радченко, Л. П.; Рядинська, І. А.; Сідельнікова, В. К.; Сідельнікова, І. В.; Соляр, В. В.; Синиця, Т. В.; Шиловцева, Н. В.; Prokopenko, I. F.; Goncharov, D. O.; Gura, A. O.; Hutsan, T. G.; Zelenko, O. O.; Mel`nikova, O. V.; Nochvіna, І. O.; Oleynik, O. V.; Oleynik, Y. O.; Os`mirko, I. V.; Poplavskii, M. V.; Prokopenko, I. A.; Radchenko, L. P.; Ryadinska, I. А.; Sidelnikova, V. K.; Sidelnikova, I. V.; Soliar, V. V.; Sinicza, T. V.; Shylovtseva, N. V.
2015ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КАНАДІ : РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗШтефан, Л. А.; Борзенко, О. П.; Штефан, Л. А.; Борзенко, А. П.; Shtefan, L. A.; Borzenko, A. P.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17