Монографії : [84] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в УкраїніТрубников, В. М.; Павленко, Т. А.; Trubnykov, V.; Pavlenko, T.
2018-08Конфіскація майна як вид кримінального покаранняКорабель, М. Г.; Шинкарьов, Ю. В.; Корабель, М. Г.; Шинкарёв, Ю. В.; Korabel, M.; Shynkarov, Y.
2015Формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки: теорія і практикаТушева, В. В.; Tusheva, V.
2020Персоналізований діалогічний дискурс професора Леоніда Ушкалова: «оприявнення» досвіду самопізнання (на матеріалі есеїв з книги «Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання»)Маленко, О. О.; Маленко, Е. О.; Malenko, О.
2020-04-22Information space of the music thesaurusKalashnyk, M.; Калашник, М. П.
2020Літературознавчий дискурс від бароко до постмодернуБовсунівська, Т.; Бойко, С.; Григорчук, Ю.; Ґетц, Т.; Демська-Будзуляк, Л.; Джиджора, Є.; Єсипенко, Д.; Зосімова, О.; Ісіченко, I.; Катюжинська, А.; Кисельов, Р.; Криса, Б.; Левченко, Н.; Лямпрехт, О.; Маленко, О.; Матвєєва, О.; Матющенко, А.; Мовчан, Р.; Муслієнко, О.; Набитович, І.; Нахлік, Є.; Нахлік, О.; Новик, О.; Нога, Г.; Печерських, Л.; Повар, М.; Сардарян, К.; Семенюк, Л.; Сліпушко, О.; Соболь, В.; Сулима, В.; Сулима, М.; Ткачук, Р.; [Ушкалов, Л.]; Федорак, Н.; Цірка, Н.; Шуміло, С.; Bovsunivska, T.; Boiko, S.; Hryhorchuk, Yu.; Getz, T.; Demska-Budzuliak, L.; Dzhydzhora, Ye.; Yesypenko, D.; Zosimova, O.; Isichenko, I.; Katiuzhynska, A.; Kyselov, R.; Krysa, B.; Levchenko, N.; Liamprekht, O.; Malenko, O.; Matvieieva, O.; Matiushchenko, A.; Movchan, R.; Musliienko, O.; Nabytovych, I.; Nakhlik, Ye.; Nakhlik, O.; Novyk, O.; Noha, H.; Pecherskykh, L.; Povar, M.; Sardarian, K.; Semeniuk, L.; Slipushko, O.; Sobol, V.; Sulyma, V.; Sulyma, M.; Tkachuk, R.; [Ushkalov, L.]; Fedorak, N.; Tsirka, N.; Shumilo, S.
2020Світоглядна культура: традиції та сучасністьКорж, Г. В.; Васильченко, Р. В.; Корж, А. В.; Korzh, G.; Vasil'chenko, R.
2020ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ-
2016Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991)Паньок, Т. В.; Панек, Т. В.; Panyok, T.
2020PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF HIGH SCHOOL TEACHERS IN EDUCATIONAL PROJECT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOLRybalko, L. S.; Kirychenko, S. V.; Chernovol-Tkachenko, R. I.; Jose da Costa, H.O.; Рибалко, Л. С.; Кіриченко, С. В.; Черновол-Ткаченко, Р. І.; Жозе да Коста, Г. О.
2018-02Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінаціяФоменко, К. І.; Фоменко, К. И.; Fomenko, K.
2019-04Емоційно-вольова регуляція суб’єкта художньо-спортивної діяльностіКузнєцов, М. А.; Фоменко, К. І.; Полілуєва, І. В.; Кузнецов, М. А.; Фоменко, К. И.; Полилуева, И. В.; Kuznetsov, M.; Fomenko, K.; Poliluieva, I.
2019Ставлення до навчання студентів з низьким рівнем академічної мотиваціїКузнєцов, М. А.; Фоменко, К. І.; Жданюк, Л. О.; Кузнецов, M. A.; Фоменко, К. И.; Жданюк, Л. А.; Kuznietsov, M.; Fomenko, K.; Zhdanyuk, L.
2019ОСВІТА ДОРОСЛИХ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗБоярська-Хоменко, А. В.; Боярская-Хоменко, А. В.; Boiarska-Khomenko, A.
2018Підготовка майбутніх учителів до формування духовного здоров’я молодших школярів: теоретико-методичні аспектиБойчук, Ю. Д.; Науменко, Н. В.; Boychuk, Yu.; Naumenko, N.
2020Принцип справедливості, добросовісності і розумності у цивільному правіТобота, Ю. А.; Tobota, Y.
2020Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian SchoolAndriievska, V.; Baidala, V.; Balatsynova, A.; Bashkir, O.; Bilousova, L.; Borysenko, N.; Boychuk, Y.; Burlachenko, N.; Byhar, A.; Chernovol-Tkachenko, R.; Danylyuk, S.; Pisotska, M.; Pits, I.; Plis, V.; Popova, O.; Prokop, I.; Prokopenko, A.; Prokopenko, I.; Prokopenko, I.; Pylypiv, O.; Radziievska, O.; Sultanova, N.; Rohalska-Yablonskaa, I.; Romanyshyna, O.; Rybalko, L.; Sapozhnikov, V.; Sapozhnikova, D.; Savchenko, S.; Semenovych, K.; Shcheblykina, T.; Shpak, V.; Shyshenko, V.; Syvokhop, E.; Sivak, N.; Skhirta, M.; Smolуanyuk, N.; Sobchenko, T.; Starikova, L.; Stepanenko, V.; Strelnikov, V.; Temchenko, O.; Tkachenko, L.; Tkachov, A.; Tkachov, S.; Tkachova, N.; Tokarieva, A.; Trubavina, I.; Tsybulko, L.; Domina, V.; Turishcheva, L.; Tytarenko, L.; Ushmarova, V.; Volkova, N.; Vorozhbit-Horbatiuk, V.; Yepikhina, M.; Yermakova, T.; Yershova-Babenko, I.; Yesman, I.; Yurkiv, Y.; Dorozhko, I.; Zelenska, L.; Zhadko, O.; Zhelanova, V.; Zhukov, V.; Zhyrska, H.; Zolotukhina, S.; Zozulia, K.; Dovzhenko, T.; Dzhezheley, O.; Dzhus, O.; Emets, A.; Fentsуk, O.; Filatova, L.; Fomina, L.; Gepenko, L.; Gerasimova, N.; Gerasymova, I.; Grechanyk, О.; Grygorash, V.; Guzenko, N.; Havrysh, I.; Horovenko, O.; Ionova, O.; Kabatska, O.; Kabus, N.; Kalina, K.; Kaplun, S.; Karaman, O.; Karpova, M.; Kazachiner, O.; Kazakova, N.; Khlebnikova, T.; Kikinezhdi, O.; Kin, O.; Kiz, O.; Kniaz, H.; Korinna, H.; Koroliova, L.; Kovalenko, O.; Kovalenko, V.; Kramska, Z.; Krapivnyk, G.; Kravets, V.; Kryshchuk, B.; Kupina, I.; Kuzmina, O.; Lebedyk, L.; Lebid, O.; Loiik, H.; Luparenko, S.; Malykhina, E.; Marionda, I.; Marmaza, O.; Martyniuk, A.; Masiuk, O.; Meshko, H.; Meshko, O.; Mohammad Ameri, S.; Naboka, O.; Nahachevska, Z.; Nebytova, I.; Ostrovska, N.; Рartola, V.; Peklina, G.; Peretyaha, L.; Petryshyn, L.; Pinskiy, O.
2019Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавцяЛук'янчиков, О. М.; Лукьянчиков, О. Н.; Lukyanchikov, O.
2017Діяльність закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні: історія, теорія, досвідФомін, В. В.; Фомин, В. В.; Fomin, V.
2019ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ "ОТСУТСТВИЕ" В РУССКОМ ЯЗЫКЕРадчук, О. В.; Radchuk, O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84