Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШуть, М. М.-
dc.contributor.authorШуть, Н. Н.-
dc.contributor.authorShut, N. N.-
dc.date.accessioned2018-10-09T08:53:16Z-
dc.date.available2018-10-09T08:53:16Z-
dc.date.issued2017-06-23-
dc.identifier.citationШуть М. М. До питання формуаванння духовних цінностей школярів у позакласній роботі загальноосвітньої школи / М. М. Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 341–344.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7470-68-6-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1679-
dc.description.abstractПроблема формування духовних цінностей школярів є актуальною й багатовимірною. Її складність і своєрідність зумовлені необхідністю розкриття аспектів семантичного поля поняття «духовність» та поєднання завдань формування духовного стрижня людини з удосконаленням мистецько-технологічних шляхів її реалізації. Проблема формирования духовных ценностей школьников является актуальной и многомерной. Ее сложность и своеобразие обусловленные необходимостью раскрытия аспектов семантического поля понятия «духовность» и сочетание задач формирования духовного стержня человека с совершенствованием художественно-технологических путей ее реализации. An urgent and multidimensional problem is the formation of students' spiritual values. These complexity and originality are conditioned by the need to reveal the aspects of the semantic field of the concept of "spirituality" and the combination of the tasks of forming the spiritual core of man with the improvement of the artistic and technological ways of realization.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectморальні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпозакласна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальноосвітня школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховне зростанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectестетичне світосприйняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectморальные ценностыuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнеклассная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсреднеобразовательная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховные ценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховный ростuk_UA.UTF-8
dc.subjectэстетическое мировосприятиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritual valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectafterlessons workuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral learng schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritual valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritual activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritual growthuk_UA.UTF-8
dc.subjectaesthetic perception of the worlduk_UA.UTF-8
dc.titleДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTO THE ISSUE OF FORMING THE SPIRITUAL VALUES OF SCHOOLCHILDREN IN THE AFTERLESSONS WORK IN A GENERAL LEARNING SCHOOLuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шуть М.М..pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.