Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1611
Назва: «ПРИКОРДОННЯ» ЯК ПОТЕНЦІЙНА ЕТНОКОНФЛІКТНА ЗОНА НА МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СХОДІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Інші назви: «ПОГРАНИЧЬЕ» КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭТНОКОНФЛИКТНАЯ ЗОНА НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ ‒ НАЧАЛО ХХІ В.)
«FRONTIER» AS A POTENTIAL ETHNO-CONFLICT ZONE IN THE MUSLIM EAST (THE SECOND HALF OF THE XXth ‒ THE BEGINNING OF THE XXIst CENTURIES)
Автори: Ямпольська, Л. М.
Ямпольская, Л. Н.
Yampolska, L. M.
Ключові слова: «прикордоння»
мусульманський Схід
цивілізаційно-культурне поле
етноконфесійні конфлікти
ісламський фундаменталізм
транскультурний проект
«пограничье»
мусульманский Восток
цивилизационно-культурное поле
этноконфессиональные конфликты
исламский фундаментализм
транскультурный проект
«frontier»
Muslim East
civilization and cultural fields
ethnic and religious conflicts
Islamic fundamentalism
trans-cultural project
Дата публікації: 14-тра-2013
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Ямпольська Л. М. «Прикордоння» як потенційна етноконфліктна зона на мусульманському Сході (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Л. М. Ямпольська // Сучасні тенденції сходознавства: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Всеук. наук.-практ. конф., м. Харків,19–20 квіт. 2013 р. – Харків : ХНПУ, 2013. – С. 134–143.
Короткий огляд (реферат): Автор аналізує феномен «прикордоння» в площині ісламського цивілізаційно-культурного поля, його етноконфесійний вимір, а також виокремлює явище ісламського фундаменталізму як транскультурного проекту в протистоянні «Схід – Захід». «Прикордоння» розглядається не лише як площина крос-культурних контактів в історичному розвитку етносів на мусульманському Сході, але й як зона етноконфліктного протистояння. Автор анализирует феномен «пограничья» в плоскости исламского цивилизационно-культурного поля, его этноконфессиональное измерение, а также выделяет явление исламского фундаментализма как транскультурного проекта в противостоянии «Восток ‒ Запад». «Пограничье» рассматривается не только как плоскость кросс-культурных контактов в историческом развитии этносов на мусульманском Востоке, но и как зона этноконфликтного противостояния.The author attempts to analyze the phenomenon of «frontier» in the plane of the Islamic civilization and cultural fields, its ethnic and religious dimension, and the separation of the phenomenon of Islamic fundamentalism as a trans-cultural project in the opposition «East – West» has also been found. «Frontier» is considered not only as a plane of cross-cultural contacts in the historical development of ethnic groups in the Muslim East, but also as an area of ethno-conflict opposition.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1611
Розташовується у зібраннях:Кафедра всесвітньої історіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.