Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/120
Назва: МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Автори: Зайцева, Ю. Г.
Ключові слова: інтимізація
поезія в прозі
парцеляція
риторичні питання
експресивна пунктуація
імператив
повтор
интимизация
поэзия в прозе
парцелляция
риторические вопросы
экспрессивная пунктуация
императив
повтор
intimacy
poetry-in-prose
parceling
rhetorical question
expressional punctuation
imperative
repetition
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Зайцева Ю. Г. Мовні засоби інтимізації поезії в прозі О. Кобилянської / Ю. Г. Зайцева // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 43. - С. 170-174.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто синтаксичні засоби та стилістичні прийоми інтимізації поезії в прозі Ольги Кобилянської. Визначено, що такі мовні одиниці є чинником творення жанрової специфіки поезії в прозі авторки. На основі аналізу творів здійснено спробу виокремити основні мовні засоби, які допомагають досягти ефекту зближення авторки з читачем, зокрема акцентовано увагу на парцеляції, риторичних питаннях, експресивній пунктуації, імперативі та повторі. Окреслено напрямки подальших наукових досліджень. В статье рассмотрено синтаксические средства и стилистические приёмы интимизации поэзии в прозе Ольги Кобылянской. Определено, что такие языковые единицы являются фактором создания жанровой специфики поэзии в прозе автора. На основе анализа произведений предпринята попытка выделить основные языковые средства, которые помогают достичь эффекта сближения автора с читателем, в частности акцентировано внимание на парцелляции, риторических вопросах, экспрессивной пунктуации, императиве и повторе. Очерчены направления дальнейших научных исследований. The article considers the syntactic means and stylistic receptions of Olga Kobylianska’s poetry-in-prose intimacy. O. Kobylianska’s poetry-in-prose differs by inimitable innovative style, the expressivity of the art word. It is defined that language units are the factors of genre specifics creation of the author’s poetry-in-prose. On the basis of the works analysis the attempt is made to emphasize the essential linguistic means which help to reach effect of the author and the reader approaching; in particular the attention is focused on the parceling, rhetorical questions, expressional punctuation, imperative and repetition. The analysis of Olga Kobylianska’s poetry convincingly confirms the author’s wide use of the various syntactic, graphic and stylistic means of intimacy which the author creatively interweaves into the structural outline of the works. The conclusion is made that prospect of the subsequent researches is studying in comparative aspect of author’s language intimacy interpretation in the poetry-in-prose of other representatives of Ukrainian literature in the late ХІХ – at the beginning of XX century.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/120
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зайцева.pdf114.78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.