Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоляр, В. В.-
dc.contributor.authorSoliar, V.-
dc.date.accessioned2018-01-30T07:55:56Z-
dc.date.available2018-01-30T07:55:56Z-
dc.date.issued2015-10-
dc.identifier.citationСоляр В. В. Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства / В. В. Соляр // Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 р.) / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 83-84.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064-
dc.description.abstractПроектування фінансово-економічних процесів та систем підприємства спрямоване на комплексне розв’язання проблем його функціонування, визначення раціональних шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи з використанням оцінок і нормативів. Наслідком оптимізації є досягнення більш високих результатів у порівнянні з попередніми. Конкретно це проявляється у прискоренні та здешевленні процесів, скороченні за рахунок неефективних процесів, уникнення перебоїв, перерозподілі часу на стратегічне управління тощо. Проектирование финансово-экономических процессов и систем предприятия направлено на комплексное решение проблем его функционирования, определение рациональных путей совершенствования и повышения эффективности работы с использованием оценок и нормативов. Следствием оптимизации является достижение более высоких результатов по сравнению с предыдущими. Конкретно это проявляется в ускорении и удешевлении процессов, сокращении за счет неэффективных процессов, возможности избежать перебоев, перераспределении времени на стратегическое управление и тому подобное.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherСхідноукраїнський інститут економіки та управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectоптимізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцес оптимізаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистеми підприємстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectгосподарські процесиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфінансово-економічні процесиuk_UA.UTF-8
dc.subjectоптимизацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцесс оптимизацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистемы предприятияuk_UA.UTF-8
dc.subjectхозяйственные процессыuk_UA.UTF-8
dc.subjectфинансово-экономические процессыuk_UA.UTF-8
dc.subjectoptimizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectoptimization processuk_UA.UTF-8
dc.subjectenterprise systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectbusiness processesuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinancial and economic processesuk_UA.UTF-8
dc.titleТеоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємстваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТеоретико-методические основы исследования оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTheoretical and methodological foundations of the study of optimization of financial and economic activity of the enterpriseuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В. В. Теоретико-методичні основи.pdf286.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.