Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1260 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ЯК ПРЕДСТАВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИЯковенко, Г. Г.; Yakovenko, G. G.
2009Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини УкраїниГорбань, В. І.
2009КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇНекос, С. В.; Necos, S. V.
2009Трудовий потенціал населення у макроекономічному прогнозуванніМуромцева, Ю. І.; Муромцева, Ю. И.; Muromtseva, Yu. I.
2009Поведінкові реакції самців-щурів при експериментальній зміні освітленняМамотенко, А. В.; Комісова, Т. Є.; Мамотенко, А. В.; Комисова, Т. Е.; Mamotenko, A. V.; Komisova, T. E.
2009-06-11Методичні рекомендації щодо використання лицевих, артикуляційних, дихальних вправ та розвитку дрібної моторики у дошкільників з вадами слухуВасильєва, К. І.; Козачек, Н. О.; Васильева, Е. И.; Козачек, Н. А.; Vasil`eva, E. I.; Kozachek, N. A.
2009-12-21УКРАЇНА : СХОДЖЕННЯ ДО СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ. СТОРІНКИ НЕДОПИСАНОЇ ІСТОРІЇГорбань, В. І.; Горбань, В. И.; Gorban`, V. I.
2010Резервы и потери трудового потенциала населения УкраиныМуромцева, Ю. И.
2010ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВВасилець, В. О.
2010ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО БЛОКУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІНЯковенко, Г. Г.; Yakovenko, G. G.
2010НАТЮРМОРТ, ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА В ДИСЦИПЛІНІ «ЖИВОПИС»Азаркіна, М. А.; Азаркина, М. А.; Azarkina, М. А.
2010СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.Богдашина, О. М.
2010СТАВЛЕННЯ ІСТОРИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ДО РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИБогдашина, О. М.
2010ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У НЕЮРИДИЧНИХ ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇСкринник, І. О.
2010-05Проектування інформаційної системи в процесі виконання курсової роботиМоскаленко, В. В.; Толяренко, Н. І.; Москаленко, В. В.; Толяренко, Н. И.; Moskalenko, V. V.; Toliarenko, N. I.
2011Поетичний синтаксис Юрія Левітанського: реалізація принципу кінематографічностіКолода, Д. В.
2011ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНУ ОСВІТУ : НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИБережна, С. В.; Berezhna, S. V.
2011НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗА ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РОКИ)Сорочан, Н. А.
2011ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «„ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО“ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ»Яковенко, Г. Г.; Yakovenko, G. G.
2011ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ШКОЛІ ТА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІРижов, М. В.