Browsing by Author Prokopenko, I.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Psychophysiological Factors Of Special Working Capacity In Contact Command Game Kinds Of Sports (Rugby On An Example)Kozina, Zh.; Kalinichenko, V.; Cretu, M.; Boichuk, Yu.; Prokopenko, I.; Ahmetov, R.; Tararak, N.; Kutek, T.; Osiptsov, A.; Kostiukevych, V.; Guba, A.; Trubchaninov, M.; Polianskyi, A.; Rostovska, V.; Drachuk, A.; Stasiuk, I.
2020The influence of results in various types of climbing on the result in the Olympic Climbing Combined at the 2018 World Cup (men)Kozina, Zh.; Uvarova, N.; Kniaz, H.; Kabanska, O.; Kochina, M.; Chernozub, A.; Kochin, O.; Prokopenko, I.; Shkrebtii, Yu.; Zdanyuk, V.; Altukhov, V.; Козіна, Ж. Л.; Уварова, Н. В.; Князь, Г. О.; Кабанська, О. С.; Кочина, М. Л.; Чернозуб, А. А.; Кочін, О. В.; Прокопенко, І. Ф.; Шкребтій, Ю. М.; Зданюк, В. В.; Алтухов, В. А.; Козина, Ж. Л.; Князь, А. А.; Кабанская, О. С.; Кочин, О. В.; Прокопенко, И. Ф.; Шкребтий, Ю. М.
2020Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian SchoolAndriievska, V.; Baidala, V.; Balatsynova, A.; Bashkir, O.; Bilousova, L.; Borysenko, N.; Boychuk, Y.; Burlachenko, N.; Byhar, A.; Chernovol-Tkachenko, R.; Danylyuk, S.; Pisotska, M.; Pits, I.; Plis, V.; Popova, O.; Prokop, I.; Prokopenko, A.; Prokopenko, I.; Prokopenko, I.; Pylypiv, O.; Radziievska, O.; Sultanova, N.; Rohalska-Yablonskaa, I.; Romanyshyna, O.; Rybalko, L.; Sapozhnikov, V.; Sapozhnikova, D.; Savchenko, S.; Semenovych, K.; Shcheblykina, T.; Shpak, V.; Shyshenko, V.; Syvokhop, E.; Sivak, N.; Skhirta, M.; Smolуanyuk, N.; Sobchenko, T.; Starikova, L.; Stepanenko, V.; Strelnikov, V.; Temchenko, O.; Tkachenko, L.; Tkachov, A.; Tkachov, S.; Tkachova, N.; Tokarieva, A.; Trubavina, I.; Tsybulko, L.; Domina, V.; Turishcheva, L.; Tytarenko, L.; Ushmarova, V.; Volkova, N.; Vorozhbit-Horbatiuk, V.; Yepikhina, M.; Yermakova, T.; Yershova-Babenko, I.; Yesman, I.; Yurkiv, Y.; Dorozhko, I.; Zelenska, L.; Zhadko, O.; Zhelanova, V.; Zhukov, V.; Zhyrska, H.; Zolotukhina, S.; Zozulia, K.; Dovzhenko, T.; Dzhezheley, O.; Dzhus, O.; Emets, A.; Fentsуk, O.; Filatova, L.; Fomina, L.; Gepenko, L.; Gerasimova, N.; Gerasymova, I.; Grechanyk, О.; Grygorash, V.; Guzenko, N.; Havrysh, I.; Horovenko, O.; Ionova, O.; Kabatska, O.; Kabus, N.; Kalina, K.; Kaplun, S.; Karaman, O.; Karpova, M.; Kazachiner, O.; Kazakova, N.; Khlebnikova, T.; Kikinezhdi, O.; Kin, O.; Kiz, O.; Kniaz, H.; Korinna, H.; Koroliova, L.; Kovalenko, O.; Kovalenko, V.; Kramska, Z.; Krapivnyk, G.; Kravets, V.; Kryshchuk, B.; Kupina, I.; Kuzmina, O.; Lebedyk, L.; Lebid, O.; Loiik, H.; Luparenko, S.; Malykhina, E.; Marionda, I.; Marmaza, O.; Martyniuk, A.; Masiuk, O.; Meshko, H.; Meshko, O.; Mohammad Ameri, S.; Naboka, O.; Nahachevska, Z.; Nebytova, I.; Ostrovska, N.; Рartola, V.; Peklina, G.; Peretyaha, L.; Petryshyn, L.; Pinskiy, O.
2017-05-19ВІД НОВОЇ ШКОЛИ ДО НОВОЇ УКРАЇНИПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.
2019Г. С. Сковорода і українська освіта: вчора, сьогодні, завтра.Прокопенко, І.Ф.; Прокопенко, И.Ф.; Prokopenko, I.
2020-05-20Духовні ресурси модернізації української освітиПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.
2020-06-12Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчанняМельникова, О. В.; Олійник, Ю. О.; Осьмірко, І. В.; Прокопенко, І. Ф.; Радченко, Л. П.; Синиця, Т. В.; Сідельнікова, В. К.; Сідельнікова, І. В.; Соляр, В. В.; Олейник, Ю. А.; Осьмирко, И. В.; Прокопенко, И. Ф.; Синица, Т. В.; Сидельникова, В. К.; Сидельникова, И. В.; Melnikova, O.; Oliinyk, Y.; Os`mirko, I.; Prokopenko, I.; Radchenko, L.; Sinicza, T.; Sidelnikova, V.; Sidelnikova, I.; Soliar, V.
2018-09-04Майнор «Бізнес-англійська та фінанси»Соляр, В. В.; Прокопенко, І. Ф.; Soliar, V.; Prokopenko, I.
2021Маркетингова стратегія як засіб розширення горизонтів діяльності підприємства в контексті сучасних ринкових тенденційПрокопенко, І. Ф.; Радченко, Л. П.; Соляр, В. В.; Чжу, Цянь; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.; Radchenko, L.; Soliar, V.; Zhu, Qian
2020Менеджмент вищої освітиГура, А. О.; Гуцан, Т. Г.; Зеленько, О. О.; Ночвіна, І. О.; Прокопенко, І. А.; Рядинська, І. А.; Гура, А. А.; Гуцан, Т. Г.; Зеленько, А. О.; Ночвина, И. А.; Прокопенко, И. А.; Рядинская, И. А.; Gura, A.; Hutsan, T.; Zelenko, O.; Nochvіna, I.; Prokopenko, I.; Ryadinska, I.
2020-04-29Національно-патріотичне виховання і педагогіка мируПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.
2019-05-16Новій школі України – нова компетенція вчителяПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.
2019-09-27Професор Іван Панасович Соколянський: харківський період життя і діяльностіПрокопенко, І. Ф.; Рябченко, О. Л.; Бойчук, Ю. Д.; Мірошниченко, О. М.; Прокопенко, И. Ф; Рябченко, А. Л.; Мирошниченко, А. Н.; Prokopenko, I.; Ryabchenko, О.; Boychuk, Yu.; Miroshnichenko, О.
2019-12-17Під знаком Сковороди: традиція і сьогодення української педагогічної освітиПрокопенко, І. Ф.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.
2019Роль педагогічної науки в модернізації сучасної освіти та українського суспільстваПрокопенко, І.Ф.; Прокопенко, И.Ф.; Prokopenko, I.; Бойчук, Ю. Д.; Boychuk, Yu
2019Харківському національному педагогічному університету імені Г. С.Сковороди – 215 років!Прокопенко, І. Ф.; Бойчук, Ю. Д.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.; Boychuk, Yu.
2020Шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльностіПрокопенко, І. Ф.; Бойчук, Ю. Д.; Прокопенко, И. Ф.; Prokopenko, I.; Boychuk, Yu.