Browsing by Author Boychuk, Yu. D.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-03-25Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualitiesKozina, Zh. L.; Repko, O. O.; Ionova, O. M.; Boychuk, Yu. D.; Korobeinik, V. A.; Козіна, Ж. Л.; Рєпко, О. О.; Іонова, О. М.; Бойчук, Ю. Д.; Коробейнік, В. А.; Козина, Ж. Л.; Репко, Е. А.; Ионова, Е. Н.; Бойчук, Ю. Д.; Коробейник, В. А.
2019-02-26Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in UkraineAgarkova, N. O.; Anichkina, O. V.; Atroshchenko, T. A.; Berestok, O. V.; Bezushko, S. V.; Bilotserkovets, M. A.; Bilous, T. L.; Bilyk, N. I.; Boiarska-Khomenko, A. V.; Boychuk, Yu. D.; Byhar, H. P.; Dyomina, Victoriya; Dzhus, Oksana; Fentsуk, Oksana; Figol, Natalia; Grineva, Valentina; Kazachiner, Olena; Klimakova, Svetlana; Kobzhev, Alexander; Korobeynik, Vitaly; Rybalko, Lyudmyla; Lazareva, Olena; Kozhushko, Svitlana; Kozobrodova, Diana; Kryvtsova, Natalia; Tsybulko, Liudmyla; Kurinna, Svitlana; Kuzmina, Olena; Lebedieva, Kateryna; Luparenko, Svitlana; Marakushin, Andriy; Vasylieva, Svitlana; Nalyvaiko, Nataliia; Nalyvaiko, Oleksii; Turishcheva, Liudmyla; Nebytova, Iryna; Zhukov, Vasyl; Nefedchenko, Оksana; Oliinyk, Nadiia; Pisotskaya, Marina; Pochynkova, Mariia; Podcherniaieva, Nataliia; Zolotukhina, Svitlana; Popova, Olena; Portian, Maryna; Pryshlyak, Oksana; Seliverstova, Anna; Shmonina, Tetiana; Shtefan, Liudmyla; Shcheblykina, Tamila; Soter, Mariia; Sultanova, Natalia; Tanko, Tetyana; Tkachov, Sergiy; Tkachova, Nataliya; Trubavina, Iryna; Vasylieva, Maryna; Verchenko, Lydia; Volkova, Nataliia; Xie, Fei; Yershova-Babenko, Iryna; Zhang, Can; Zhernovnykova, Oksana; Dorozhko, Iryna; Gurina, Viktoriya; Dovhopolova, Hanna; Ivanov, Dmitro; Dovzhenko, Tetiana; Lazarev, Mykola; Kabanska, Olga; Lazareva, Kateryna
2018-05-18«Долі курсив – курсив валеології» (до ювілею доктора біологічних наук, професора Гончаренко Марії Степанівни)Бойчук, Ю. Д.; Гриньова, М. В.; Страшко, С. В.; Босенко, А. І.; Boychuk, Yu. D.; Grineva, M. V.; Strashko, S. V.; Bosenko, А. І.
2017-04-20Діти з порушенням слухуГулій, А.; Бойчук, Ю. Д.; Gulij, A.; Boychuk, Yu. D.
2017-05-19КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯБойчук, Ю. Д.; Boychuk, Yu. D.
2017-10-17НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БЕЗБАР’ЄРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИБойчук, Ю. Д.; Boychuk, Yu. D.
2017-04-20Причини та профілактика ожиріння в дитячому та підлітковому віціШматко, В.; Бойчук, Ю. Д.; Shmatko, V.; Boychuk, Yu. D.
2016Підготовка студентів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання дітей з розладами спектра аутизмуБойчук, Ю. Д.; Іонова, О. М.; Потамошнєва, О. М.; Кукуруза, Г. В.; Олійник, Т. О.; Бойчук, Ю. Д.; Ионова, Е. Н.; Потамошнева, Е. Н.; Кукуруза, А. В.; Олейник, Т. А.; Boychuk, Yu. D.; Ionova, O. M.; Potamoshneva, O. M.; Kukuruza, G. V.; Oliynyk, T. O.
2018-05-18Роль кліщів роду Demodex у виникненні захворювань шкіри у людиниМухіна, О. Ю.; Бойчук, Ю. Д.; Мухина, О. Ю.; Бойчук, Ю. Д.; Mukhina, O. Yu.; Boychuk, Yu. D.