Browsing by Author Твердохліб, Т. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-07Forms of Teaching Pedagogical Disciplines in Orthodox Religious Educational Institutions of Ukraine (The End of 19th - The Beginning of 20th Century)Tverdokhlib, T.; Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.
2019-06Kyiv teological academy in 1869-1884 : an attempt to combine theological and pedagogical educationTverdokhlib, T. S.; Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.
2018Pastoral theology as subject in educational institutions of the orthodox church (the second half of the 60-s of the nineteenth century – 1884)Tverdokhlib, Т.; Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.
2021-06-26АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИТвердохліб, Т. С.; Скрипник, Н. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T.; Skrypnyk, N.
2019-05-12Безперервна пропедевтична педагогічна практикаБалацинова, А. Д.; Башкір, О. І.; Васильєва, С. О.; Гуріна, В. О.; Дейниченко, Г. В.; Зеленська, Л. Д.; Золотухіна, С. Т.; Кабанська, Г. А.; Калашнікова, Л. М.; Кін, О. М.; Лазарєва, О. М.; Лупаренко, С. Є.; Пісоцька, М. Е.; Попова, О. В.; Рибалко, Л. С.; Рогова, Т. В.; Собченко, Т. М.; Твердохліб, Т. С.; Ткачова, Н. О.; Трубавіна, І. М.; Цапко, А. М.
2016Внесок викладачів Харківського єпархіального жіночого училища у розвиток початкової освіти на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T. S.
2017-04-20Вплив засобів масової інформації на формування сімейних цінностей підлітківШапталова, Н.; Твердохліб, Т. С.; Шапталова, Н.; Твердохлеб, Т. С.; Shaptalova, N.; Tverdokhlib, T. S.
2017-04-20Готовність випускників педагогічних ВНЗ до роботи з учнями в умовах інклюзіїКорнілова, К.; Твердохліб, Т. С.; Kornilova, K.; Tverdokhlib, T. S.
2016-09-08Діяльність початкової школи при Харківському єпархіальному жіночому училищіТвердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T. S.
2021-10-12Китайська вища мистецька освіта: особливості наукової розробки проблеми в УкраїніТвердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T.
2019-05-12Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчанняБашкір, О. І.; Васильєва, С. О.; Головашкіна, Л. М.; Гуріна, В. О.; Дейниченко, Г. В.; Зеленська, Л. Д.; Золотухіна, С. Т.; Кабанська, Г. А.; Калашнікова, Л. М.; Кін, О. М.; Лазарєва, О. М.; Лупаренко, С. Є.; Пісоцька, М. Е.; Попова, О. В.; Рибалко, Л. С.; Рогова, Т. В.; Собченко, Т. В.; Твердохліб, Т. С.; Ткачова, Н. О.; Трубавіна, І. М.; Цапко, А. М.
2019-05-12Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчанняБалацинова, А. Д.; Башкір, О. І.; Васильєва, С. О.; Гуріна, В. О.; Дейниченко, Г. В.; Зеленська, Л. Д.; Золотухіна, С. Т.; Кабанська, Г. А.; Калашнікова, Л. М.; Кін, О. М.; Лазарєва, О. М.; Пісоцька, М. Е.; Попова, О. В.; Рибалко, Л. С.; Рогова, Т. В.; Собченко, Т. М.; Твердохліб, Т. С.; Ткачова, Н. О.; Трубавіна, І. М.; Цапко, А. М.
2021Методичні рекомендації до семінарських занять з модуля «Педагогіка НУШ» навчальної дисципліни «Інформаційно-педагогічні студії»Борисенко, Н. О.; Боярська-Хоменко, А. В.; Васильєва, С. О.; Ворожбіт-Горбатюк, В. В.; Зеленська, Л. Д.; Золотухіна, С. Т.; Калашнікова, Л. М.; Лазарєва, О. М.; Разуменко, Т. О.; Твердохліб, Т. С.; Собченко, Т. М.; Борисенко, Н. А.; Боярская-Хоменко, А. В.; Васильева, С. А.; Ворожбит-Горбатюк, В. В.; Зеленская, Л. Д.; Золотухина, С. Т.; Калашникова, Л. Н.; Лазарева, Е. Н.; Разуменко, T. O.; Твердохлеб, Т. С.; Собченко, T. Н.; Borysenko, N.; Boiarska-Khomenko, A.; Vasilyeva, S.; Vorozhbit-Gorbatyuk, V.; Zelenska, L.; Zolotukhina, S.; Kalashnikova, L.; Lazareva, O.; Razumenko, T.; Tverdokhlib, T.; Sobchenko, T.
2017-04-20Організація оздоровчої роботи в основній школіГусєва, I.; Твердохліб, Т. С.; Guseva, I.; Tverdokhlib, T. S.
2017Організація педагогічної практики у Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T. S.
2017-04-11Особливості діяльності однокласної церковно-приходської школи при Харківському єпархіальному жіночому училищіТвердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, Т. S.
2017Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботиТвердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T.
2021-04-13Педагогічна підготовка в Харківській духовній семінарії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T.
2016Педагогічна підготовка студентів в Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhlib, T. S.
2021-10Педагогічний комікс як засіб просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освітиМажуга, А. В.; Твердохліб, Т. С.; Твердохлеб, Т. С.; Tverdokhleb, Т.