Browsing by Author Зеленская, Л. Д.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Children’s Health Maintenance Activities of the State and the Public Organizations in Ukraine at the Beginning of the 20th CenturyIonova, O.; Luparenko, S.; Zolotukhina, S.; Zelenska, L.; Sira, I.; Kabanska, O.; Kutsenko, T.; Іонова, О. М.; Лупаренко, С. Є.; Золотухіна, С. Т.; Зеленська, Л. Д.; Сіра, І. Т.; Кабанська, О. С.; Куценко, Т. В.; Ионова, Е. Н.; Лупаренко, С. Е.; Золотухина, С. Т.; Зеленская, Л. Д.; Серая, И. Т.; Кабанская, О. С.; Куценко, Т. В.
2021-03Comparative Analysis of Higher Education Systems of the Ukrainian Lands of Dnieper Ukraine in the First Third of the XXth Century.Zelenska , L.; Kalinichenko, Т.; Зеленська, Л. Д.; Калініченко, Т. М.; Зеленская, Л. Д.; Калиниченко, Т. Н.
2020Evaluation of the professional teaching competence: chinese experienceZhernovnykova, O.; Kovalenko, O.; Mkrtichian, O; Zelenska, L.; Жерновникова, О. А.; Коваленко, О. А.; Мкртічян, О. А.; Зеленська, Л. Д.; Мкртичян, О. А.; Зеленская, Л. Д.
2020Historical and pedagogical aspects as a subject of content analysis of popular science publicationZelenska, L.; Bondar, T.; Bondar, O.; Зеленська, Л. Д.; Бондар, Т. В.; Бондар, О. О.; Зеленская, Л. Д.; Бондарь, Т. В.; Бондарь, А. А.
2021-02-12АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»Зеленська, Л. Д.; Ворожбіт-Горбатюк, В. В; Зеленская, Л. Д.; Ворожбит-Горбатюк, В. В.; Zelenska, L.; Vorozhbit-Horbatiuk, V.
2019ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИЗеленська, Л. Д.; Ковінько, К. В.; Зеленская, Л. Д.; Ковинько, К. В.; Zelenska, L.; Kovinko, K.
2017ГЕНЕЗА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ РАД У ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ (XII–XIX ст.)Зеленська, Л. Д.; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"Зеленська, Л. Д.; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.
2021Методичні рекомендації до семінарських занять з модуля «Педагогіка НУШ» навчальної дисципліни «Інформаційно-педагогічні студії»Борисенко, Н. О.; Боярська-Хоменко, А. В.; Васильєва, С. О.; Ворожбіт-Горбатюк, В. В.; Зеленська, Л. Д.; Золотухіна, С. Т.; Калашнікова, Л. М.; Лазарєва, О. М.; Разуменко, Т. О.; Твердохліб, Т. С.; Собченко, Т. М.; Борисенко, Н. А.; Боярская-Хоменко, А. В.; Васильева, С. А.; Ворожбит-Горбатюк, В. В.; Зеленская, Л. Д.; Золотухина, С. Т.; Калашникова, Л. Н.; Лазарева, Е. Н.; Разуменко, T. O.; Твердохлеб, Т. С.; Собченко, T. Н.; Borysenko, N.; Boiarska-Khomenko, A.; Vasilyeva, S.; Vorozhbit-Gorbatyuk, V.; Zelenska, L.; Zolotukhina, S.; Kalashnikova, L.; Lazareva, O.; Razumenko, T.; Tverdokhlib, T.; Sobchenko, T.
2019Нова українська школа – стан і перспективиЗеленська, Л. Д.; Саакова, С. О.; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.; Saakova, S.
2019ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇЗеленська, Л. Д; Тарапат, О.; Зеленская, Л. Д.; Тарапат, Е.; Zelenska, L.; Tarapat, О.
2019Педагогічна освіта України: протиріччя та шляхи виходу із кризиЗеленська, Л. Д.; Куц, Г. М.; Микитюк, С. О.; Зеленская, Л. Д.; Микитюк, С. А.; Zelenska, L.; Kuts, G.; Mykytyuk, S.
2017-04-11Педагогічне забезпечення підготовки майбутнього вчителяЗеленська, Л. Д.; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.
2020Правова освіта дорослих як напрям діяльності товариства «Знання» в Україні (1990-2012 рр.)Зеленська, Л. Д; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.
2019ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ ) ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇЗеленська, Л. Д.; Зеленская, Л. Д.; Zelenska, L.
2020Система підготовки лікарів первинної медичної допомоги з питань епідеміології в закладах післядипломної освітиЗеленський, Р. М.; Зеленська, Л. Д.; Зеленский, Р. Н.; Зеленская, Л. Д.; Zelensky, Р.; Zelenska, L.
2016СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ (1919-1933 рр.)Зеленська, Л. Д.; Башкір, О. І.; Зеленская, Л. Д.; Башкир, О. И.; Zelenska, L.; Bashkir, O.
2016Суспільно-політичні детермінанти організації вищої педагогічної освіти в Харківському регіоні (1919–1933 рр.)Зеленська, Л. Д.; Башкір, О. І.; Зеленская, Л. Д.; Башкир, О. И.; Zelenska, L. D.; Bashkir, O. I.
2020ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХЗеленська, Л. Д.; Балацинова, А. Д.; Зеленская, Л. Д.; Балацинова, А. Д.; Zelenska, L.; Balatsinova, А.
2019Теоретичні і методичні засади організації кооперативного навчання у закладах вищої освітиЗеленська, Л. Д.; Зеленський, Б. Р.; Зеленская, Л. Д.; Зеленский, Б. Р.; Zelenska, L.; Zelenskyi, B.